مبدا تاریخ ادیان مختلف رابیان کنید؟.

آثار به دست آمده از کهن ترین دوران حیات بشر، همه حکایت از دینداری انسان می‌کنند. روانشناسی تاریخی انسان، نشان می‌دهد که بشر از پگاه آفرینش، لحظه‌ای بی دین و بی عقیده نبوده است. گونه‌های پرستش در کلیه ادوار تاریخ همین را ثابت می‌کند، بنابراین اگر تاریخ تکامل انسان را به دو دوره کلی تقسیم کنیم، در می‌یابیم: در دوره تکامل عضوی که مرحله بدوی حیات انسانی است، بشر، معتقد و متدین و صاحب عقیده بوده است.
درخشش عصر دینداری انسان از مرحله‌ای است که تکامل مغزی یا عقلی آغاز می‌شود، و همین مرحله، آن دوره‌ای است که گزارش‌های مذهبی، سخن از حضور پیامبران دارند.(1)
در اینجا اشاره‌ای کوتاه به مبدأ تاریخ ادیان مهم می‌شود:
1ـ دین برهمنی در هند، 500 تا 800 سال پیش از میلاد مسیح،(2)
2ـ آیین زرتشت، حدود 660 سال پیش از میلاد مسیح، (3)
3ـ آیین یهود، حدود 1232 سال پیش از میلاد مسیح،(4)
4ـ آیین مسیحیت، حدود هجده سال بعد از میلاد مسیح(5).
5ـ آیین اسلام، که 1441 سال قمری از پیدایش دین اسلام می‌گذرد.
اظهار نظر قطعی درباره پیدایش ادیان و هر دین، بسیار مشکل است.
پی نوشت ها:
1) ادیان زنده جهان،‌رابرت هبیوم،‌ترجمه عبدالرحیم گواهی
2) راهنمای ادیان زنده، جان ر. هینلز، ترجمه عبدالرحیم گواهی
3) تاریخ ادیان، اصغر حکمت
4) آشنایی با تاریخ ادیان، آریا
پی‌نوشت‌ها:
1. عبدالله مبلغی،‌تاریخ ادیان و مذاهب جهان، ج1، ص 31.
2. همان، ص 200.
3. همان، ص 325.
4. همان، ج2، ص 578.
5. همان، ص 706.