چند نفر در واقعه غدیرخم حضور داشتند؟

دقیقا روشن نیست که در حادثه غدیر چند هزار تن از یاران پیامبر حضور داشتند .اما آن چه که می توان قاظعانه در این مورد نظر داد این است که رسول خدا(ص) در مدینه اعلام كرد كه در مراسم حج شركت خواهد نمود و مسلمانانى كه معذور نیستند، در این مراسم شركت كنند.
پیامبر اسلام(ص) 5 روز مانده به آخر ذى القعده، همراه جمعیتى انبوه از مسلمانان مدینه و تازه مسلمانان اطراف مدینه، از مدینه به سوى مكه حركت كرد.(تا جایی که بیش از صد هزار نفر از مدینه عازم مكه شدند) و حادثه غدیر در بازگشت از حجة الوداع بود و طیبعی بود که در این سفر عده بسیاری از یاران حضرت حضور داشته باشند و قبل از این که به دو راهی برسند و جمعیت متفرق گردند دستور ابلاغ نازل شد و پیامبر فرمود توقف نمایید و بگویید آنان که جلو افتاده اند برگردند و آنان که هنوز نرسیده اند صبر می کنیم که برسند.از این ها فهمیده می شود که جمعیت بسیار بود تا جایی که به 120000تن نیز گفته شده است.