آیا صیغه ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) توسط پیامبر اکرم (ص) جاری شده است؟.

پرسش:1_ آیا صیغه ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) توسط پیامبر اکرم (ص) جاری شده است؟2- در چه تاریخی آنها با هم ازدواج کردند؟.
پاسخ:
خطبه و صیغه عقد ازدواج حضرت فاطمه را پیامبر خواندند(1) و این ازدواج در سال دوم هجری رخ داد. برخی در ماه رمضان و برخی در ذی الحجه و برخی در رجب گفته اند. (2) مسعودى در مروج الذهب تاریخ ازدواج على با فاطمه (س)را سال دوم هجرت دانسته (3) ومشهورترین قول در این باره اوّل ذى الحجة سال دوم هجرت است .(4)
فاطمه (س)در سال پنجم بعثت به دنیا آمد و شش ساله بود كه مادرش (خدیجه ) از دنیا رفت و در سال دوم هجرت با على (ع)ازدواج كرد. بنابراین سن حضرت زهرا هنگام ازدواج با على (ع)حدود ده سال بوده است .على (ع)در سیزده رجب سال 30عام الفیل متولد شد. ده ساله بود كه پیامبر در چهل سالگى به پیامبرى مبعوث شد وسیزده سال همراه پیامبر در مكه و شعب ابى طالب به سر برد و دو سال بعد از هجرت با فاطمه (س)ازدواج كرد.بنابراین 25ساله بود.(5)
پی نوشت :
1. سید محسن امین ، اعیان الشیعه،ج1،ص454،فاطمه زهرا شادمانی دل پیامبر ،رحمانی همدانی ،ص664.
2. فاطمه زهرا شادمانی دل پیامبر،رحمانی همدانی ،ص687.
3 .مسعودى , مروج الذهب , ج 2 ص 295.
4.حسین عمادزاده , چهارده معصوم :, ج 1 ص 256.
5.همان , ص .373.