آیا فروش آزاد بنزین ماشین های عمومی مثل تاکسی ها و مسافربرهای شخصی اشکال دارد ؟

پاسخ : این کار برخلاف مقررات بوده و جایز نیست ،زیرا مقدار بنزینی که به تاکسی دارها می دهند برای این است که مردم را جابجا کنند نه اینکه به نرخ آزاد بفروشند.
با استفتایی که ار دفتر برخی مراجع شد این گونه پاسخ دادند که نظر به این که سهمیه مذکور از بیت المال برای جابجایی مسافران یا خدمات عمومی در اختیار رانندگان قرار می دهند ، نه تنها خرید و فرش آن جایز نیست بلکه پولی که از این راه به دست می آید حرام است . زیرا با فروش سهمیه بنزین به دیگران بر خلاف شرط حکومت عمل کرده است .