آیا دعای فرج (اللّهمَّ كن لولیِّك الحجَّة بن الحسن...) سندیت دارد؟

این دعا، مستند است و سند این دعا را می توانید در منابع زیر ببینید :
1- الكافی - شیخ كلینی - ج 4 – ص162
2- جامع أحادیث الشیعة - بروجردی - ج 9 - ص 40 - 41
3- تذكرة الفقهاء (ط.ق) - علامة حلی - ج 1 - ص 129 – 130
4- منازل الآخرة والمطالب الفاخرة - شیخ عباس قمی - ص 287

مضمون كلی دعای فرج، دعا برای حفظ و سلامتی آقا امام زمان(عج) می‏باشد كه از جمله وظایف شیعه در زمان غیبت، دعا برای وجود نازنین آن سرور است. ما در این دعا از خداوند می‏خواهیم كه ولی آن بزرگوار باشد (ولی به معنی سرپرست است).
ولایتی كه در این دعا برای آن حضرت از خداوند درخواست می‏كنیم ولایت عامّی كه خداوند بر تمام موجودات دارد نمی‏باشد، بلكه ولایت خاصّه می‏باشد كه در آیه شریفه آمده است « الله ولی الذین آمنوا..... خداوند ولی مؤمنان است». بنابراین درخواست ما در این دعا این است كه خداوند آن حضرت را در تحت ولایت خاصّه خودش كه مخصوص مقربّان درگاهش است قرار بدهد و حافظ و نگهدار آن حضرت از جمیع بدی‏ها. و قائد برای آن حضرت باشد. قائد به معنی رهبر و پیشواست. یعنی خداوند آن حضرت را تحت قیادت و زعامت خودش قرار دهد و دلیل و راهنمای آن حضرت باشد به تمامی خوبی‏ها دلالت و راهنمایی خداوند انبیاء و اولیاء خودش را می‏تواند همان تأیید خداوند آنان را به روح‏القدس باشد. در ادامه این دعا از خداوند می‏خواهیم كه عین، یعنی نگهبان آن حضرت باشد و آن حضرت را تحت حراست و حمایت خاصّه خودش از هر گزندی حفظ كند تا این كه آن حضرت را به گونه‏ای در زمین مستقر كند كه مردم با میل و رغبت ولایت آن حضرت را قبول كنند و سالیان سال حضرت بدین‏گونه بر مردم حكومت كند و زندگانی كند.