آیا پولی که جهت دریافت وام مسکن در بانک می گذاریم مشمول خمس می گردد؟

پاسخ:به فتوای آیت الله خامنه ای پول پس انداز شده از منفعت کسب اگر برای تامین هزینه های زندگی باشد سرسال خمسی ، خمس دارد ؛ مگر این که پس انداز برای تهیه لوازم ضروری زندگی ویا تامین هزینه های لازم باشد که در این صورت اگر بعد ازسال خمسی در آینده نزدیک مثلا دو سه ماه پس از سال خمسی درراه های مذکور مصرف شود خمس ندارد(1).
وبه فتوای آیت الله فاضل لنکرانی پس انداز خمس دارد مگر این که برای تهیه مایحتاج زندگی جز پس انداز راه دیگری نداشته باشد که دراین صورت خمس ندارد(2).

پی نوشت ها :
1 آیت الله خامنه ای استفتا آت س908.
2 آیت الله لنکرانی جامع المسائل ج1 س654و655.