آیادعای ختم نادعلی کبیر از نظر سند صحت دارد؟

پرسش:
در مورد دعای ختم نادعلی کبیر خواص و فواید زیادی ذکر شده آیا این دعا از نظر سند صحت دارد؟
پاسخ:
دعای ختم نادعلی در کتب معتبر حدیثی وجود ندارد وسندصحیحی بر آن نیست.
این دعا در جلد 20 بحار الانوار ص 72 از قول میبدی شارح دیوان امیرالمؤمنین (ع) نقل شده است. میبدی از علمای اهل سنت است.
در بحار این چنین آمده است: و گفته شده است که به پیامبر در روز ا حد ندا شد: نادعلیا مظهر العجائب تجده عونا لک فی النّوائب کلّ غمٍّ و هَمٍّ سَینجَلی بِوَلایَتِکَ یا علیّ یا علی یا علی.
که به همین مقدار اکتفا شده ومطلب دیگر یا دعایی دیگر نقل نشده است..
خواندن این قبیل دعاها که اعتبار سندش معلوم نشده، به امید ثواب، نه به قصد ورود اشکال ندارد. [1] یعنی به امید ثواب خوانده شود، نه به این قصد که از معصوم(ع) وارد شده است.
پی نوشت :
1- آیت الله صافی گلپایگانی، معارف دین، ص 260؛ آیت الله فاضل لنکرانی، استفتائات، ج 2، ص 537،