لطفاچند کتاب خوب و مفید برای شروع مطالعه درباره سیر عرفانی و بهره بردن از لذتهای معنوی معرفی کنید ؟

پاسخ:کتاب‌ هایی‌ که‌ در باره اخلاق‌ نوشته‌ شده‌ متناسب‌ با سطح‌ علمی‌ و مقدار تحصیلات‌ افراد متفاوت‌ است‌. هر کتابی‌ برای‌ سطح‌ علمی‌ مناسب‌ نوشته‌ شده‌ است‌. در زیر چند نمونه‌ کتاب‌ اخلاقی‌ نام‌ می‌بریم‌:

1 ـ جامع‌ السعادات‌ در سه‌ جلد و به‌ زبان‌ عربی‌ است‌ که‌ نویسندة‌ آن‌ عالم‌ جلیل‌ القدر ملا مهدی‌ نراقی‌ (ره‌).

2 ـ معراج‌ السعاده‌ .این‌ کتاب‌ بسیار خوب‌ و مفید است‌ و تأثیر به‌ سنرایی‌ در خواننده‌ می‌گذارد.

3 ـ کتاب‌ نقطه‌های‌ آغاز در اخلاق‌ عملی‌ اثر حضرت‌ آیت‌ اللّه‌ مهدوی‌ کنی‌ که‌ کتاب‌ بسیارارزشمندی‌ است‌ و در خواننده‌ تاثیر خوبی‌ می‌گذارد.

4 ـ قلب‌ سلیم‌، اثر شهید بزرگوار آیت‌ اللّه‌ دستغیب‌.

5 ـ شرح‌ و تفسیر دعای‌ مکارم‌ الاخلاق‌ در سه‌ جلد اثر خطیب‌ توانا مرحوم‌ حجت الاسلام‌ فلسفی‌ (ره‌).

6 ـ اخلاق‌ فلسفی‌ اثر مرحوم‌ حجت‌ الاسلام‌ فلسفی‌.

7 ـ چهل‌ حدیث‌ حضرت‌ امام‌ خمینی‌(ره).

8 ـ نقش‌ دین‌ در خانواده‌ اثر آیت‌ اللّه‌ صادق‌ احسانبخش‌.

9 ـ مبانی‌ تعلیم‌ و تربیت‌ اثر رضا فرهادیان‌.

10 ـ تعلیم‌ و تربیت‌ در اسلام‌ اثر شهید مطهری‌.

11 ـ رسالت‌ اخلاق‌ در تکامل‌ انسان‌، تألیف‌ سید مجتبی‌ موسوی‌ لاری‌.

12 ـ جهاد با نفس‌، در چهار جلد تالیف‌ آیت‌ اللّه‌ مظاهری‌.

13 ـ محجه‌ البیضاء در هشت‌ جلد به‌ زبان‌ عربی‌ نویسنده‌ مرحوم‌ فیض‌ کاشانی‌.

14 ـ نظام‌ اخلاقی‌ اسلام‌، نویسنده‌ آیت‌ اللّه‌ جعفر سبحانی‌.

15 ـ اخلاق‌ در قرآن‌، نویسنده‌ آیت‌ اللّه‌ مکارم‌ شیرازی‌.

16 ـ بیست‌ و هشت‌ گفتار پیرامون‌ مسائل‌ اخلاقی‌ و اعتقادی‌، اثر آیت‌ اللّه‌ مصباح‌.

17 ـ اخلاق‌ اسلامی‌، نویسنده‌ مهندس‌ محمد علی‌ سادات‌.

18 ـ مقالات‌ سه‌ جلد اثر محمد شجاعی‌.

19- رساله لقاء الله از ملکی تبریزی