چرا در جامعه امروز ازدواج موقت رواج ندارد؟

پاسخ:علت اساسی رایج نبودن ازدواج موقت ، جوّی بدی است که در جامعه بر علیه این نوع ازدواج به وجود آمده است.دلیل دیگر آن ، زیربار نرفتن و قبول نکردن آن از طرف بانوان است. چون ازدواج دائم برای زنان دارای مزیّت‏ها و منافعی است و از طرفی ازدواج موقت آن مزایا را ندارد، لذا وقتی امر دائر شود بین انتخاب برتر و غیر برتر مسلماً برتر را انتخاب میکنند و زیر بار غیر برتر نمیروند.
توضیح این که: در ازدواج دائم، زن از مزایای نفقه، هم بستر شدن، حق منزل، داشتن سرپرست دائم، ارث و... برخودار است. امّا در ازدواج موقت هیچ یک از این شرط نیست. لذا وقتی امر دائر بین این دو گونه ازدواج شود، قهراً زن‏ها اولی را انتخاب میکنند، مگر این که دیگر چاره‏ای نداشته باشند.
در کتاب صحیح مسلم آمده: عبداللَّه بن مسعود میگوید: در یکی از جنگ‏ها همراه پیامبر(ص) بودیم و چون زنان همراه ما نبودند و از جهت غریزه جنسی در فشار بودیم از آن حضرت پرسیدیم: آیا برای ما جایز است کاری کنیم که غریزه جنسی در وجود ما به کلی از بین برود؟
آن حضرت ما را از این کار بازداشت و اجازه داد که ازدواج موقت کنیم و این آیه را خواند: "یا ایّها الّذین آمنوا لا تحرّموا طیّبات ما احلّ اللَّه لکم و لا تعتدوا انّ اللَّه لا یحبّ المعتدین؛(1)
ای مؤمنان کارهای پاکیزه یی که خدا برای شما حلال کرده بر خود حرام نکنید و تجاوز ننمایید که خداوند تجاوز کنندگان را دوست نمیدارد.
علی(ع) فرمود: "اگر عمر ازدواج موقت را نهی نکرده بود، جز انسان‏های بدبخت کسی به زنا دست نمیزد".

پی نوشت‏ها:
1. 20 پاسخ، مؤسسه در راه حق، به نقل از صحیح مسلم، ج 3، ص 120.
2. همان، به نقل از وسائل، ج 14، ص 440.
3. همان، ص 438.