حدیث قدسی چیست؟

حدیث قدسی، حدیثی است که معنا و محتوای آن از ناحیه خداوند متعال میباشد، ولی کلام و لفظ آن از زبان پیامبر(ص) است ومعنا و مفهوم آن را خدای سبحان به وسیله الهام یا در خواب به پیامبرش تفهیم کرده، سپس این حدیث راپیامبر و معصومان(ع) با عبارات و کلمات خودشان نقل میکنند.
بنا بر این در حدیث قدسی ، پیامبر به صورت مستقیم الفاظ را از جانب خدا دریافت نمی کند تا سوال شود که نحوه دیدن وشنیدن پیام ها به چه شکل بوده است ؛ چون خدا با چشم ظاهری قابل دیدن نیست ، نه برای پیامبر ونه برای هیچ شخص دیگری ، نه در دنیا و نه در آخرت . هم چنین هیچ فردی نمی تواند با گوش ظاهری حرفی را از خدا بشنود.
راه ارتباط پیامبران با خدا از سه طریق است:
1)القای به قلب:
وحی الهی به قلب پیامبر الهام میشود مثلاً: "ما به نوح وحی کردیم که کشتی را در حضور ما و مطابق فرمان ما بساز.(2)
2) از ورای حجاب
آن طور که خداوند در کوه طور باموسی(ع) سخن گفت.(3)
3)از طریق فرستادن فرشتگان (رُسُل): آن گونه که در مورد پیامبر وارد شده است: "بگو کسی که دشمن جبرئیل باشد ،دشمن خدا است چرا که او به فرمان خدا، قرآن را بر قلب تو نازل کرد".(4)
نتیجه این که: نزول وحی بر پیامبر(ص) غالباً از طریق فرشته وحی صورت می گرفت.
در مورد احادیث قدسی نیز یا به قلب پیامبر الهام شده یا توسط جبرئیل از طرف خدا آورده شده وبه ایشان گفته شده که متفاوت از قرآناست ، یا خود ایشان تفاوت بین این دو را با علم لدنی درک می کردند.
-----------------------------------------------------------------------------------
پینوشت‏ها:
1.سید مصطفی حسینی دشتی، معارف و معاریف، ج‏4، ص 431 - 432
2.سوره مؤمنون (23) آیه 27.2)
3. سوره نساء (4)، آیه 164
4.سوره بقره (2) آیه 97.