چرا در قرآن کریم تنها زنی را که خداوند ذکر کرده است حضرت مریم(س) و نام بانوی بزرگ جهان اسلام حضرت فاطمه(س) نیامده است؟

خداوند در قرآن مجید از چند زن شاخص سخن به میان آورده است که بعضی در صراط مستقیم زبده بودند و بعضی در مسیر باطل سرسختی نشان دادند، که برای الگو گرفتن از زنان پاک و با ایمان و عبرت گرفتن از سرنوشت پیروان باطل است.
حضرت مریم(س) از زنانی بود که از الطاف الهی برخوردار شد و در مسیر پاکی قرار گرفت و با حفظ حریم عفاف و عبودیت در پیشگاه الهی مقام والایی یافت. خداوند او را به عنوان سیده زنان یاد کرد تا مایه تشویق زنان مسلمان شود: "کلّما دخل علیها زکریا المحراب...؛ هر وقت زکریای [پیامبر] وارد محراب عبادت حضرت مریم(س) می‌شد، نزد او غذا و روزی آماده می‌دید و می‌پرسید از کجا است؟ پاسخ می‌داد از خدا است. خداوند هر که را بخواهد بدون حساب روزی می‌دهد".(1)
"زمخشری" مفسر معروف اهل سنت و"سیوطی" ادیب و مفسر اهل سنت و دیگران نقل کرده‌اند شبیه همین قضیه برای فاطمه زهرا(ع) رخ داد. پیامبر با دیدن آن منظره فرمود: الحمد للّه الذی جعلک شبیهة بسیدة نساء بنی اسرائیل(2)؛ سپاس خدا را که تو را مانند بانوی زنان بنی اسرائیل قرار داد".
در آیات از حضرت فاطمه(س) به طور مشخص نامی ذکر نشده، بلکه از مردان و زنان دیگر اسلام، نامی به میان نیامده است، اما برخی از آیات مانند آیات سوره انسان (دهر) در شأن حضرت فاطمه(س) و حضرت علی(ع) نازل شده است. بسیاری از آیاتی که در بیان معرفی الگوهای انسان‌های کامل و پاک هستند، معصومان مصداق عینی و واقعی آن آیات می‌باشند.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
پی‌نوشت‌ها:
1. آل عمران (3) آیه 37.
2. کشاف، زیر آیه 37 آل عمران.