یهود و نصارا که در قرآن به بدی یاد شده‏اند، دارای چه عقیده و آیینی میباشند؟

آیات فراوانی در قرآن وجود دارد که مفاسد یهود را بیان نموده و درباره زشتی رفتارشان سخن گفته است. محمد رشید رضا در تفسیر خود میگوید: "خطاباتی که در قرآن راجع به وضع یهود است، از یک طرف جنبه عمومی دارد و از طرف دیگر مایه عبرت برای دیگران است".(1)
قرآن در تمام نکوهش‏ها و عیب جوییها رعایت نزاکت را کرده و از ناسزا و زشتی پرهیز نموده است. در هر کجای قرآن از بنی اسرائیل بحث میکند، آنان را مستحق دوری از رحمت حق میداند. در سوره مائده میفرماید: "آنان که از بنیاسرائیل کفر ورزیدند، سزاوار لعن پروردگار شدند و این موضوعی ود که بر زبان داوود و عیسی بن مریم جاری شد. این نتیجه نافرمانی آنان بود، در حالی که یهود مردمی متجاوز بودند. آنان ازکارهای زشتی که انجام میدادند، دست بر نمیداشتند. چه زشت رفتاری داشتند! گروهی از آنان مردم کافر را دوست میداشتند. آنان دچار عذاب الهی شدند و در آخرت همیشه عذاب خواهند شد".(2)
آنان به پیمان شکنی معروف بودند. قرآن میفرماید: "به علت شکستن عهد و پیمان و کافر شدن به آیات و نشانه‏های حق و کشتن پیامبران بدون جرم و سخن گفتن به این که قلب ما در قساوت است خداوند دل‏های آنان را با کفر، مُهر کرد. پس ایمان نیاوردند مگر دسته ناچیزی".(3)
قرآن یهود را از جهت، سرپیچی از آیین الهی، پنهان ساختن تعالیم الهی، کتمان حقایق، سنگدلی و قساوت قلب، پیمان شکنی و انجام اعمال زشت، مورد مذمت قرار داده است.(4)
قران یهود را دشمن‏ترین افراد برای مسلمانان میداند: "سخت‏ترین مردم در دشمنی با مؤمنان، یهود هستند". (5)
"جرج لامبلن، در کتاب اسرار سازمان مخفی یهود نوشته است: چون دانشگاه‏ها اساس و پایه‏معنویات ملت است، با برنامه‏های مخصوص که با نظر ما طرح میشود، تأسیس میکنیم و استادان را با نهایت دقت و احتیاط انتخاب مینماییم و از آشنا شدن دانشجویان به رموزات سیاسی به شدت جلوگیری میکنیم. برای این جهت همه گونه سرگرمی از بازیها، مسابقات و غیره برایشان فراهم میسازیم تا جوانان مطیع فرمان ما گشته و هر روز برای آن‏ها مسائل جدیدی مطرح میکنیم تا فکرشان به آن‏ها مشغول گشته و هدف اصلی را فراموش کنند. از آن جا که ادبیات و روزنامه، دو قوه مهم و مؤثر هستند، آن‏ها را در اختیار میگیریم. ما برای اجرای نقشه‏های خود تمام معتقدات مذهبی دیگران را از بین میبریم تا نسل فاسد شود و پیوسته سعی میکنیم که دستگاه، آن دسته از رهبران مذهبی را که مزاحم نقشه‏های ما هستند نابود کنیم".(6)
قرآن چهره یهود و نصارا را این طور ترسیم میکند:"یهودیها میگویند عزیر پسر خدا است و مسیحیها میگویند مسیح پسر خدا است. این سخن بی ارزشی است که بر زبان جاری میکنند".(7)
از دیدگاه قرآن، مسیحیان از یهودیها بیشتر مورد تأیید هستند. در سوره مائده میفرماید:"نزدیک ‏ترین دوستان مؤمنان را کسانی مییابی که میگویند: ما نصارا هستیم. این به خاطر آن است که میان آن‏ها، افرادی عالم و تارک دنیا هستند و آن‏ها در برابر حق تکبر نمیورزند".
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
پی نوشت‏ها:
1 - سید مهدی آیت اللهی، چهره یهود در قرآن، ص 130.
2 - مائده (5)، آیه 81.
3 - نساء (4)، آیه 154.
4 - چهره یهود در قرآن، ص 128 به بعد، با تلخیص.
5 - مائده (5)، آیه 81.
6 - چهره یهود در قرآن، ص 11 به بعد، به نقل از کتاب اسرار مخفی یهود.
7 - توبه (9)، آیه 30.