چرا قوم یهود را به بدی یاد می کنند؟

تاریخ یهود یکی از عجیب ترین و پرحادثه ترین تواریخ جهان به شمار می رود. یهود خود را ملت برگزیده خداوند و بقیه را حیوانات انسان نما می دانند و از ارتکاب هیچ جرم عمل ناشایست و خطرناکی مضایقه نمی کنند. این ملت نسبتاً کوچک آن قدر نیرنگ و توطئه از خود نشان داده که از حد و حصر خارج است و از این رو در طول تاریخ قوم یهود منفور ملت ها بوده و هستند .
گوستا و لویون فرانسوی می گوید:(1)
قوم یهود واقعاً حرثومه فساد و مظهر لجاجت است این قوم مکارو خدعه گر در همان روزهای پیدایش خودآن قدر با حضرت موسی (ع) کج روی و بدرفتاری کردندن که چندین مرتبه برایشان عذاب نازل شد(2).
رسول گرامی اسلام (ص)در آغاز هجرت به و محض ورود به شهر مدینه طی عهد نامه ای با یهودیان مدینه پیمان حسن هم جواری و عدم تعرض و عدم مزاحمت بست , اما آنان به خوبی تبهکاری و مفسده جویی پیسوسته در پنهانی برخلاف مضمون عهدنامه به اذیت و آزار پیغمبر ومسلمانان می پراختند تا این که در جنگ احزاب آشکارا به همکاری کفار قریش شتافته و علیه پیغمبر اسلام به نبرد پراختند, ولی خداوند آنان را به خاک ذلت نشاند وپیامبر دستود داد تاتمام یهود را از جزیره العرب بیرون کنند(3).
هم اکنون سرزمین اسلامی فلسطین در زیر ضربات وحشتناک و ویران گر این قوم قسی القلب قرار گرفته و هرزور تعدادی از آنان شربت شهادت می نوشتند و هزاران فلسطینی نیز از وطن اصلی خود آواره شده اند. این قوم بی ادب وهتاک حتی با خداوند هم بی باکانه برخورد می کنند. قرآن مجید می فرماید: وقالت الیهود یدالله مغلولة:(4)یهود گفتند: دست خدا(با زنجیر) بسته است . دست هایشان بسته باد و به خاطر این نحن از رحمت الهی دور شوند و لعنت خدا بر آن ها باد: بلکه دست همیشه باز است و هر گونه بخواهد انفاق می کند. و هرمقدار از آیات قرآن که بر تو (ای محمد) فرود آید بر سرکشی و کفر آن ها بیفزاید و ما به کیفر آن تا قیامت آتش کنیم و عداوت را در میان آن ها افروختیم . هر گاه برای جنگ با مسلمانان آتش بر افروزند خداوند آن را فرونشاندو آنان در روی زمین به فساد بکشوند و خداوند مفسدان را دوست ندارد.
این قوم بیزار از حق در دشمن بااسلام هم پای مشرکانند. قرآن می فرماید:لتجذن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود و الذین اشرکوا:(5) سرسخت ترین مردم در دشمنی با مسلمانان , یهود و مشرکان می باشند. یهود ملتی پست و بی شرافت است که جامعه بشری و عالم انسانیت از دست آنان زخم های بسیار بر تن دارد و از این رو از آنان متنفر است و مکمرر آن ها را از کشورهای جهان بیرون کرده اند. در سال 1290مردم انگلستان از دست یهود به ستوه آمدند و هم را از انگلستان بیرون راندند و تا چها رصدسال ورودشان به انگلستان ممنوع شد.ازفرانسه چند بار رانده شدند, در آلمان هم چندین بار طرد شدندن و از اسپانیا, شوروی , لهستان, ایتالیا, رومانی, سویس , بلغارستان و مجارستان رانده شدند.(6) از صفات زشت این قوم تحریف گری است , چنان چه تورات را تحریف نموده اند و قرآن هم آنان را قوم تحریف کننده یاد کرده است .(7)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
پـی نوشت ها:
1. سیدمحمد شیرازی , دنیا و یهود, ص 11
2 .همان , ص 173
3.همان و مصطفی حسینی دشتی , معارف و معاریف , ماده یهود.
4 .مائده (5 آیه 64
5. همان , آیه 82
6 .مصطفی حسین دشتی, معارف و معاریف, ماده یهود.
7 .نساء (4 ) آیه 46