چرا اگر به وجود خدا فکر کنیم، میگویند کافر میشوید؟! در خصوص وجود خداوند توضیح دهید.

تفکر در وجود خدا کفر نیست و کسی هم نگفته فکر کننده درباره خداوند کافر میشود. بوسیله فکر و عقل است که انسان به وجود خدا پی میبرد. در روایت آمده که در ذات خدا (نه در وجود خدا) زیاد فکر نکنید،(1) زیرا ذات اقدس احدیت وجودی است بی نهایت و با هیچ ذاتی شباهت ندارد و هیچ یک از موجوداتی که تاکنون دیده‏ایم و شنیده‏ایم، نظیر و همانند او نیست. افرادی که از فکر ورزیده و معلومات سطح عالی برخوردار نباشند، هر چه فکر کنند که خداوند چگونه وجودی است، او را شبیه یکی از مخلوقات خیال خواهند نمود.
در بعضی از کلمات پیشواین بزرگ اسلام آمده است: "مورچه گمان میکند خداوند مانند او دو شاخک دارد".(2) این تعبیر جالب اشاره به این حقیقت است که افکار ناقص و کوتاه در صورت تفکر زیاد در ذات و چگونگی ذات خداوند (اوصاف الهی) در دره هولناک تشبیه سقوط میکنند؛ یعنی خدای ازلی و ابدی و فوق زمان و مکان و غیر متناهی را با یکی از مخلوقات مقایسه کرده و همانند یکی از مخلوقات تصور میکنند. با این که شناسایی ذات خدا برای ما مشکل و یا غیر ممکن است، پی بردن به اصل وجود خداوند و این که عالم خدایی دارد، بسیار سهل و آسان است، زیرا ما به تعداد ستارگان آسمان، برگ‏های درختان، انواع جانداران، بلکه به تعداد سلول‏های هر گیاه و جانور به تعداد اتم‏های اجسام، و خلاصه به شماره تمام موجودات جهان هستی، دلیل و نشانه برای پی بردن به اصل وجود خدا داریم، زیرا که نیاز معلول به علت و مخلوق به خالق را حتی بچه‏ها درک میکنند.
برگ درختان سبز در نظر هوشیار
هر ورقش دفتری است معرفت کردگار
هیچ پدیده‏ای خود به خود و بدون علت به وجود نمیآید، مثلا اگر ساختمان جدیدی را ببینیم، یقین پیدا میکنیم دارای مهندس و بنا و کارگرانی بوده و در اثر کار آنان ساختمان درست شده است و هرگز احتمال نمیدهیم که خود به خود و بدون علت به وجود آمده باشد.
امروزه مصنوعات و اختراعات بشر همه جا را پر کرده است. آیا کسی احتمال میدهد یکی از این مصنوعات بدون مخترع و سازنده به وجود آمده است؟ آیا کسی به خود اجازه میدهد بگوید: کامپیوتر، تلویزیون، رادیو، جاروبرقی، ماشین لباسشویی و همین طور خود به خود و بدون مخترع ساخته شده‏اند؟
همان گونه که امکان ندارد این مصنوعات بدون سازنده باشد، امکان ندارد جهان پهناور هستی خود به خود و بدون خالق پیدا شده باشد. پس چون هر پدیده، پدید آورده لازم دارد، جهان هستی نیازمند پدید آورنده و خالق است. بهتر است کتاب "همه باید بدانند" اثر آقای ابراهیم امینی و کتاب "در جستجوی خدا" و "خدا را چگونه بشناسیم" نوشته ناصر مکارم شیرازی را مطالعه بفرمائید.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
پی نوشت‏ها:
1 . اصول کافی (ترجمه)، ج 1، ص 124، حدیث 1.
2 . ناصر مکارم شیرازی، خدا را چگونه بشناسیم، ص 23.