آیا استفاده از آلات موسیقی مانند دفّ و چنگ در عزاداری ها صحیح است؟

: استفاده از آلات لهو و لعب در عزاداری ها جائز نیست، ولی استفاده از سنج و دهل و نی اشکال ندارد، در صورتی که مناسب با عزاداری نواخته شود.(1)
آیت الله خامنه ای در این زمینه فرموده اند : استفاده از آلات موسیقی، مناسب با عزاداری سالار شهیدان نیست و شایسته است مراسم عزاداری به همان صورت متعارفی که از قدیم متداول بوده برگزار شود .(2)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
پی نوشت ها:
1. آیت الله فاضل، جامع المسائل، ج 1، ص 623، س 2174 و 2175.
2. آیت الله خامنه ای ، رساله اجوبه الاستفتائات ، س 1449 .