پیامبران و امامان(ع) معصوم هستند. با عنایت الهى عصمت به آنان داده شده است. اگر خداوند به ما هم این عنایت را داشت، معصوم مى‏شدیم؟

خداوند فیّاض مطلق است و از طرف او هیچ منعى براى فیض رساندن به مخلوقاتش وجود ندارد. هر چه تفاوت هست، مربوط به نحوه وجود مخلوقات است. هر موجودى به اندازه شایستگى‏اش از نعمت‏هاى الهى بهره‏مند مى‏شود. فیض الهى به دریایى مى‏ماند که هر ظرفى به اندازه ظرفیتش از آن پر مى‏شود.
عصمت از گناه اختصاص به پیامبران و اوصیا ندارد، بلکه افراد دیگر هم مى‏توانند مقام عصمت از گناه را دارا باشند، ولى عصمت در حد بالاتر به طورى که با مصونیت از خطا در اعمال دینى و مصونیت از خطا در اعمال دنیوى و شخصى ملازم باشد، مربوط به پیامبران و امامان(ع) مى‏باشد، چون پیشواى دینى هستند و این امور، لازمه پیشوایى است. عصمت با تأیید الهى حاصل مى‏شود، ولى تأیید الهى بدون علت نیست و علت آن، شایستگى وجودى پیامبر و امام است. شایستگى را خداوند تشخیص مى‏دهد که در چه کسى موجود است. چنان که اعطاى مقام نبوت و امامت چنین است، یعنى بر اساس آمادگى روحى، پاکى ضمیر، سجایاى انسانى، فکر بلند، اندیشه و استعدادهاى خاصى به برخى از انسان‏ها عنایت مى‏شود.(1)
وقتى برخى به جاى ایمان به پیامبر اسلام(ص) گفتند که چه فرق است بین ما و محمّد(ص) که به او وحى مى‏شود و به ما نمى‏شود، قرآن پاسخ داد که: دادن نعمتى و فیضى به افراد به طور گزاف و گسترده نیست. این طور نیست که مثلاً قرعه بکشند یک کسى اسمش پیامبر یا امام در بیاید، بلکه شایستگى در فرد لازم است و شایستگى را فقط خدا مى‏داند:
"اللَّه أعلم حیث یجعل رسالته؛ خدا خودش مى‏داند رسالتش را کجا قرار دهد".(2)
چنین نیست که اگر کسى به مقام عصمت نائل شد، دیگر خیالش از رفتار و گفتار و گناهان و کارهاى خوب و بد، راحت و آسوده باشد، بلکه انسان هر چه به مقام بالاتر مى‏رسد، مصایب و مشکلات و سختى‏ها و آزمون‏هاى الهى و مسئولیت‏ها و تلاش‏ها بیشتر و سخت‏تر مى‏شود.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
پى نوشت‏ها:
1- مرتضى مطهرى، مجموعه آثار، ج 4، ص 360؛ تفسیر نمونه، ج 5، ص 431.
2- انعام (6) آیه 124.