اهمیت و فواید سوره مریم در چیست؟

این سوره از نظر محتوا دارای چندین بخش مهم است:
1ـ مهم‌ترین بخش این سوره را قسمتی از سرگذشت زکریا و مریم و حضرت مسیح(ع) و یحیی و ابراهیم، قهرمان توحید و فرزندش اسماعیل و ادریس و بعضی دیگر از پیامبران بزرگ الهی، تشکیل می‌دهد که دارای نکات تربتی خاصی است.
2ـ قسمت دیگری از این سوره که پس از بخش نخست، مهم‌ترین بخش را تشکیل می‌دهد، مسائل مربوط به قیامت و چگونگی رستاخیز و سرنوشت مجرمان و پاداش پرهیزکاران است.
3ـ بخش دیگر مواعظ و نصایحی است که در واقع مکمل بخش‌های گذشته می‌باشد.
4ـ بالاخره آخرین بخش اشارات مربوط به قرآن و نفی فرزند از خداوند و شفاعت است که مجموعاً برنامه تربیتی مؤثری را برای گرایش دادن جان انسانی به ایمان و پاکی و تقوا تشکیل می‌دهد.
فضیلت سوره
از پیامبر(ص) نقل شده است که "هر کس این سوره را بخواند، به تعداد کسانی که زکریا را تصدیق یا تکذیب کردند و همچنین یحیی و مریم و عیسی و موسی و هارون و ابراهیم و اسحاق و یقعوب و اسماعیل، به تعداد هر یک از آنها خداوند ده حسنه به او می‌دهد، همچنین به تعداد کسانی که (به دروغ وتهمت) برای خدا فرزندی قائل شدند و نیز به تعدادی کسانی که فرزند قائل نشدند"(1)
در حقیقت این حدیث دعوت به تلاش و کوشش در دو خط مختلف می‌کند:
خط حمایت از پیامبران و پاکان و نیکان، و خط مبارزه با مشرکان و منحرفان و آلودگان،‌ زیرا می‌دانیم ثواب‌های بزرگ را به کسانی نمی‌دهد که تنها الفاظ را بخوانند و عملی طبق آن انجام ندهند، بلکه این الفاظ مقدس مقدمه‌ای است برای عمل:
در حدیث دیگری از امام صادق(ع) می‌خوانیم: "هر کس مداومت به خواندن این سوره کند، از دنیا نخواهد رفت، مگر این که خدا به برکت این سوره او را از نظر جان و مال و فرزند بی‌نیاز می‌کند".(2)
این غنا و بی نیازی مسلّماً بازتابی است از پیاده شدن محتوای سوره در درون جان انسان و انعکاسش در خلال رفتار و گفتار او.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
پی‌نوشت‌ها:
1ـ مجمع البیان، ذیل آیه.
2ـ همان، تفسیر نمونه، ج 13، ص 3 ـ 5.