درباره نام مادر امام زین العابدین اختلاف است .لطفا تحقیق مطلب را بفرمایید ؟

در نام مادر امام زین العابدین اختلاف است : غزاله , ام ولد یعنی کنیز, شاه زنان , سلامه , خوله , برّه دختر نوشجان وشهر بانو دختر یزدگرد.(1)
آن چه در بین این نام ها می تواند وجه مشترک باشد, شاه زنان یا خوله یا شهربانو و یا غزاله است . این نام ها یکی می باشند;یعنی چند اسم باشند برای یک نفر که شهربانو دختر یزدگرد (پادشاه حاکم ایران) است . در روایات زیادی این قول معروف تر وبیش تر مورد توجه است و اقوال دیگر غیر مشهور است .
در روایتی آمده : وقتی امام رضا(ع)به خراسان آمد فرمود: من با شما خویشاوند هستم . گفتند: چگونه ؟ فرمود: وقتی که خراسان به دست عبداللّه بن عامربن کریز فتح شد, دختران یزدگرد بن شهریار به ارسارت قوای اسلام در آمدند و آنان را نزدعثمان بن عفان بردند. او یکی از آن دو را به حسن (ع)و دیگری را به حسین (ع)بخشید. علی بن الحسین از یکی از این بانوان متولد شد و چون شهربانو هنگام زایمان از دنیا رفت , زنان دیگر امام حسین یا کنیزانی که حضرت داشت , نوزاد را بزرگ کردند. لذا مادر علی بن الحسین را به نام های دیگر معرّفی کرده اند, ولی در حقیقت مادر امام زین العابدین , شهربانو است .(2)
در برخی روایات آمده که این واقعه در زمان عمر خلیفهء دوم بود.(3)

پی نوشت ها:
1.بحارالانوار, ج 46 ص 7و 8
2.همان , ص 8
3.همان , ص 9