لطفاً اسامی کتب معتبر و صحیح در مورد واقعة کربلا از مکه تا پایان روز عاشورا را بنویسید.

در خصوص واقعة کربلا کتاب های صحیح و معتبر متعددی وجود دارد که به برخی از آن ها اشاره می شود:
1. مقتل ابی مخنف؛ لوط ابی مخنف
2. الامام الحسین بن علی(ع) باقر شریف القرشی
3. مقتل الحسین(ع)، عبدالرزاق الموسوی المقرم
4. موسوعه کلمات الامام الحسین، مرکز تحقیقات سازمان تبلیغات اسلامی(باقر العلوم)
5. ثوره الحسین(ع)، مهدی شمس الدین
6. لهوف ابن طاووس، ترجمه عقیقی بخشایشی
7. ارشاد مفید، شیخ مفید
8. سیره معصومان، سید محسن امین، ج 5
9. حسین کیست، فضل الله کمپانی
10. درسی که حسین(ع) به انسان ها آموخت، عبدالکریم هاشمی نژاد
11. زندگانی امام حسین(ع)، هاشم محلاتی
12. پرتوی از عظمت حسین(ع) لطف الله صافی
13. حسین بن علی(ع) را بهتر بشناسیم، محمد یزدی
14. سخنان حسین بن علی(ع)، محمد صادق نجمی
15. فرهنگ سخنان امام حسین(ع)، محمد دشتی
16. از مدینه تا مدینه، محمد جواد ذهنی و تهرانی
17. تاریخ امام حسین(ع)، وزارت آموزش و پرورش (مجموعة چند جلدی)
18. قیام حسین بن علی(ع)، جعفر شهیدی
19. انقلاب عاشورا، عطاءالله مهاجرانی
20. پیام آور عاشورا، عطاءالله مهاجرانی
21. فرهنگ عاشورا، جواد محدثی
22. زندگانی امام حسین بن علی(ع)، زین العابدین راهنما
23. ویژگی های امام حسین(ع) (ترجمه الخصائص الحسینیه) جعفربن حسین، مترجم علی کرمی
24. ارزیابی انقلاب امام حسین، محمد مهدی شمس الدین
25. حماسه حسینی، مرتضی مطهری.
به جز قرآن مطالب هیچ کتابی را نمی توان به طور مطلق صحیح و معتبر دانست. در کتاب های مذکور نیز کم و بیش مطالب غیر معتبر و نادرست وجود دارد. بنابراین اگر کتاب هایی را در راستای پرسش شما بیان نموده ایم، تنها بیانگر اعتبار و برتری نسبی این کتاب ها نسبت به دیگر کتاب ها است.