نظر مراجع معظّم به خصوص آیت اللَّه لنکرانى در مورد بعضى از مراسم عزادارى که ضربه محکم بر سینه و یا صورت مى‏زنند، و یا ...

نظر مراجع معظّم به خصوص آیت اللَّه لنکرانى در مورد بعضى از مراسم عزادارى که ضربه محکم بر سینه و یا صورت مى‏زنند، و یا قسمتى از بدن را برهنه مى‏کنند، و یا اشعارى چون »چشاى قشنگ عباس«، مى‏خوانند چیست؟
جواب:
سینه زنى یکى از مظاهر مهمّ عزادارى و ابراز تنفّر از ظلم بنى امیه است و در تداوم هدف عاشورا نقش مهمّى دارد، از این رو نه تنها جایز بلکه ترجیح دارد، مشروط بر این که موجب ضرر مهم زیان آور براى انسان نباشد.(1) بنابراین سینه زنى به گونه مذکور در سؤال اشکال ندارد.
برهنه شدن مردان در حال سینه و زنجیر زنى اشکال ندارد، ولى بر زنان لازم است به بدن مردان نگاه نکنند.(2) در عزادارى باید از اشعار سست و نامناسب استفاده نشود. این گونه اشتعار و الفاظ نه تنها مقام آن بزرگواران را بالا نمى‏برد، بلکه ایشان را نزد مردم موهون و کم پایه مى‏سازد و عزادارى را منحرف مى‏گرداند!
---------------------------------------------------------------
پى نوشت‏ها:
1. آیت اللَّه فاضل لنکرانى، جامع المسائل، ج 1، ص 619، سؤال 2160 و 2161.
2. همان، سؤال 2162 و 2164.