سنّ على اکبر در موقع شهادت چقدر بود؟

27021حضرت على بن الحسین (على اکبر) در یازدهم ماه شعبان سال 33هجرت متولد شد. او از جدّبزرگوارش على بن ابى طالب 7حدیث نقل مى کرد و ابن ادریس در سرائر به این مطلب اشاره نموده است . کنیهء اوابوالحسن و ملقب به اکبر است , زیرا او بر اساس روایات موثّق بزرگ ترین فرزند امام حسین بود. مادرش لیلى دختر ابى مرّة بن عروة بن مسعود ثقفى است . حضرت در هنگام شهادت حدود 27سال داشت .(1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1)على نظرى منفرد, قصّهء کربلا, ص 330 مقتل الحسى , مقرّم , ص 318