زنجیر و سینه زدن نشانهء چیست ؟

سینه زنى و زنجیر یکى از مظاهر (شعایر) مهم عزادارى و ابراز تنفّر از ظلم بنى امیه است , و نه تنهااشتباه نیست , بلکه در تداوم هدف عاشورا نقش مهمّمى دارد.(1)
در عزادارى اگر در اثر سینه و زنجیر زدن بدن کبود و خون جارى شود, جایز است , بلکه رجحان دارد, مشروطبه این که ضرر مهمّى متوجه انسان نشود.(2)
زنجیر شاید نشانهء این باشد که پس از شهادت اباعبدالله 7و اصحاب با وفایش , رجّاله ها و دیوصفتان به گردن و پاى اسرار اهل البیت 7زنجیر انداخته و با وضع رقت بار و نگران کننده اى آنان را به سوى کوفه و شام بردند.
سینه زدن نشان دهندهء این است که عزادارى از شهادت جانگداز امام حسین و فرزندان و یاران بزرگوارش , درماتم و اندوه جان کاهى قرار دارند و با زدن به سر و سینه , غم خود را ابراز مى نمایند, چنان که رسم است صاحبان عزادر مام عزیز از دست رفتهء خود به سر و سینه زده و گاهى یقه پاره مى کنند. از طرفى به یزید و یزید صفتان هشدارمى دهند که بالاخره روزى با مشت هاى آهنین خویش انتقام خون حسین 7را خواهند گرفت .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1)پـاورقى 1.آیةالله فاضل , جامع المسائل , ج 1 ص 619
2)پـاورقى 2.همان , ص 619