آیا شیعیان کوفه‏ در شهادت حسین بن على دست داشتند؟

درباره نهضت عاشورا و انگیزه‏ها و آثار تحقیقات فراوانى انجام گرفته و کتابهاى بسیارى نیز نوشته شده است اما همچنان شبهات و اشکالات گوناگون فقهى، کلامى و تاریخى در این زمینه وجود دارد که کمتر کسى به آن پرداخته است. در فصلهاى گذشته برخى از این شبهات مورد بررسى و تحقیق قرار گرفت اما یکى از شبهاتى که همواره در مسأله عزادارى مطرح بوده این است که اگر چه معمولاً برگزارى عزاداریها توسط شیعیان انجام مى‏گیرد ولى دعوت کنندگان امام حسین (ع) مردم کوفه بوده‏اند و کوفه در آن زمان مرکز شیعیان بوده است و همان مردم ایشان را تنها گذاشته و به شهادت رساندند. این مطلب باعث شده تا برخى از تاریخ نگاران و گویندگان براى طعن به شیعه آن را دستاویز قرار داده و از آن بهره بگیرند. البته پیرامون این مطلب پرسشهاى دیگرى نیز مطرح است که براى روشن شدن مطلب باید به آنها پرداخته شود. برخى از این پرسشها چنین است:
1. آیا امام حسین (ع) توسط شیعیان کوفه به شهادت رسیدند؟
2. آیا تمام مردم کوفه شیعه بودند؟
3. آیا دعوت امام حسین (ع) فقط از طرف شیعیان آن حضرت بوده است؟
4. آیا شیعیان کوفه در دعوت خود اشتباه کردند؟
5. چرا مسلمانان دیگر بلاد بویژه صحابه‏اى که در مکه و مدینه و جاهاى دیگر بودند به دعوت امام حسین (ع) لبیک نگفتند؟
6. آیا مردم کوفه در دعوت خود اشتباه کرده‏اند یا کسانى که دعوت امام را پاسخ نداده و همواره آن حضرت را از قیام در برابر یزید برحذر مى‏داشتند مرتکب این اشتباه شده‏اند؟
7. قاتلان شهداى کربلا داراى چه مرام، مسلک و اندیشه‏اى بودند؟
8. و در نهایت چرا مردم کوفه فرستاده امام را تنها گذاشتند و از اطراف او پراکنده شدند؟
همه این پرسشها با یکدیگر ارتباط داشته و پاسخ صحیح آن نیازمند بررسى چند مطلب اساسى است که طرح پاسخ همگى آنها را ممکن مى‏سازد. در ادامه این فصل به طور اختصار به آنها اشاره خواهد شد؛ البته بررسى این مسأله نیاز به تحقیق بیشترى داشته و خود تدوین کتاب جداگانه‏اى را طلب مى‏کند اما در مقام پاسخ به شبهات فوق نکاتى بیان مى‏گردد.