7. گریه پیامبر (ص) در هنگام روبرو شدن با بنى هاشم

حافظ ابوبکر ابن ابى شیبه از عبد اللّه مسعود روایت کرده است: «همراه جمعى از صحابه در محضر رسول خدا (ص) بودیم، گروهى از بنى هاشم به سوى آن حضرت مى‏آمدند؛ چون چشم پیامبر (ص) به آنان افتاد، چشمان مبارکشان غرق در اشک شد و رنگ رخسارشان دگرگون گردید. ابن مسعود مى‏گوید: خدمت آن حضرت عرض کردم در چهره شما آثار ناراحتى مى‏بینم؟ فرمود: ما اهل بیتى هستیم که خداوند متعال آخرت را براى ما، بر دنیا ترجیح داده است. اهل بیتم پس از ما بلاها خواهند دید و از بلاد خویش طرد خواهند شد، تا آنکه قومى از ناحیه شرق با پرچمهاى سیاه بیایند و حق را خواستار شوند؛ اما امت، حق را به ایشان ندهند. ناگزیر به مبارزه شوند و خواسته‏هاى خود را بر آنها عرضه نمایند و لیکن مورد پذیرش آنها واقع نشود، تا این که کار را به یکى از اهل بیت من واگذار کنند. او دنیا را هم‏چنان که پر از ظلم شده است از عدل و داد پر خواهد ساخت. هر کس از شما این زمان را درک نماید باید به آنها بپیوندد؛ هر چند خود را با سینه و شکم روى یخ بکشد». (10)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
پی نوشت ها:
(10) المصنف، ابن ابى شیبه، ج‏2، ص 697، کتاب الفتن، شماره 74؛ صحیح، ابن ماجه، ج 2، ص 518.