4. سوگوارى رسول خدا (ص) در منزل ام المؤمنین زینب‏

حافظ ابویعلى از زینب دختر جحش روایت مى‏کند: «در یکى از روزهایى که رسول خدا (ص) در منزل من بود، امام حسین که تازه راه افتاده بود در آنجا بود. وارد اتاق رسول خدا (ص) شد. او را گفتم. فرمود: رهایش کن. او را رها کردم، آنگاه وضو گرفته و به نماز ایستادند و همچنان او را در آغوش داشتند هرگاه به رکوع مى‏رفتند او را بر زمین مى‏نهادند. پس از نماز نشستند و گریستند. وقتى نماز تمام شد، عرض کردم: یا رسول اللّه (ص)! امروز موضوعى از شما مشاهده کردم که تا کنون مثل آن را ندیده بودم. فرمودند: جبرییل آمد و خبر داد که امتم این کودک را مى‏کشند. به جبرییل گفتم تربت او را به من نشان ده. جبرییل خاک سرخ رنگى برایم آورد». (6)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
پی نوشت ها:
(6) - مجمع الزواید، ابوبکر هیثمى، ج 9، ص 188، باب مناقب حسین بن على و کنز العمال، ج 6، ص 223.