6. گریستن پیامبر (ص) در مرگ فرزندشان ابراهیم‏

انس بن مالک مى‏گوید: «دخلنا مع رسول اللّه (ص) على ابى سیف القین و کان ظئراً لابراهیم (ع) فأخذ رسول اللّه (ص) ابراهیم فقبله و شمه ثم دخلنا علیه بعد ذلک و ابراهیم یجود بنفسه فجعلت عینا رسول اللّه (ص) تذرفان فقال له عبد الرحمن بن عوف عند ذلک: و أنت یا رسول اللّه؟ فقال: یابن عوف انّها رحمة ثم أتبعها بأخرى فقال (ص): ان العین تدمع و القلب یحزن و لا نقول الا ما یرضى ربنا و انا بفراقک یا ابراهیم لمحزونون»؛ (22) همراه پیامبر (ص) بر ابوسیف که همسرش ابراهیم را شیر مى‏داد وارد شدیم. آن حضرت ابراهیم را در آغوش گرفت، او را بوسید و مورد نوازش قرار داد. پس از مدتى بر او وارد شدیم در حالى که ابراهیم در حال جان دادن بود. دیدم که پیامبر (ص) اشک مى‏ریخت و گریه مى‏کرد. عبدالرحمان گفت: یا رسول اللّه شما چرا گریه مى‏کنید؟ آن حضرت فرمودند: این گریه رحمت است. آنگاه افزودند: چشم مى‏گرید و قلب از شدت اندوه مى‏سوزد؛ ولى سخنى که برخلاف رضاى حق باشد بر زبان نمى‏گویم. پس فرمودند: اى ابراهیم ما در فراق تو محزون و اندوهگین هستیم.
ابن ماجه در همین رابطه از انس بن مالک روایت مى‏کند: «لما قبض ابراهیم ابن النبى (ص) قال لهم النبى (ص) لا تدرجوه فى أکفانه حتى أنظر الیه فأتاه فانکب علیه و بکى»؛ پس از فوت ابراهیم، پیامبر فرمود او را در کفن نپیچید تا او را ببیند. آنگاه خود را بر بدن ابراهیم افکند و گریست.
جابر بن عبداللّه انصارى مى‏گوید: «در حالى که ابراهیم به شدت به خود مى‏پیچید و در حال جان دادن بود، پیامبر (ص) همراه عبدالرحمان بن عوف وارد شدند. آن حضرت ابراهیم را در آغوش گرفت و در دامن خود گذاشت. ایشان به شدت متأثر بودند و گریه مى‏کردند. عبدالرحمان عرض کرد شما از گریه نهى فرموده‏اید، چرا گریه مى‏کنید؟ فرمود: من از گریه جلوگیرى نکردم؛ بلکه از دوگونه فریاد منع کردم که معمولاً افراد احمق و فاجر از خود سر مى‏دهند؛ یکى از فریاد و صدا در هنگام مصیبت همراه با خراشیدن صورت و پاره کردن گریبان و دیگرى از صدایى که در مجالس جشن و سرور مانند صداى شیطان بلند مى‏شود؛ و لکن نهیت عن صوتین احمقین فاجرین صوت خمش وجوه و شق جیوب و رنة الشیطان». (23)
از این روایات به دست مى‏آید که گریه و سوگوارى اشکالى ندارد ولى آنچه ناپسند است سخنى است که بر خلاف رضاى حق و تقدیر و مشیت او بر زبان آورده شود و نیز باید از صداهاى ناهنجار پرهیز شود.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
پی نوشت ها:
(22) - همان، باب 828، ص 158 و فتح البارى، ج 3، ص‏135 و صحیح مسلم، کتاب فضائل، باب رحمة.
(23) - جامع الاصول، محمد بن اثیر جزرى، ج‏11، ص 105، رقم 8577، اخرجه الترمذى، رقم 1005 فى‏.