آفات عزادارى

برخى آداب و مراسمهایى وجود دارد که عوام مردم به مرور زمان و در اثر سهل‏انگاریها در عزادارى وارد کرده‏اند که بى تردید از مصادیق عزا و سوگوارى به شمار نمى‏آید بلکه از آفتها و منکرات آن مى‏باشد، مانند:
1. نواختن شیپور و نى و اجراى آهنگهاى مبتذل؛ این امور بدون هماهنگى و دستور فقها بوده است و باید از آن جلوگیرى شود.
2. انجام کارهاى ساختگى و خرافى که آنها نیز به تأیید فقها نرسیده است؛
3. قمه‏زنى؛ قمه‏زنى مانند زنجیرزنى و شبیه‏خوانى از دیرباز مورد اختلاف علما بوده، این مراسم از نظر شرعى پایه و مبناى دینى ندارد و صرفاً از روى علاقه به ابا عبد اللّه حسین (ع) انجام مى‏گیرد. بدون شک اگر به وسیله آن ضررى بر بدن وارد شود حرام است و اگر ضررى هم وارد نسازد در عرف امروز موجب بدبینى و وهن مذهب است و باید از آن جلوگیرى شود.
برخى از فقها به خاطر وهن مذهب آن را ممنوع دانسته‏اند.
کى گفت حسین تو بر سر خویش بزنبا تیغ به فرق خویشتن نیش بزن‏تیغى که زنى بر سر خود اى غافلبر فرق ستمگران بدکیش بزن (22)
4. اشعار غلوآمیز و به کار بردن واژه‏هایى که خلاف اعتقادات دینى و مذهبى است؛
5. در اختیار گرفتن مجالس عزادارى به وسیله افراد بى‏سواد و کسانى که به جاى پرداختن به محتواى مجالس به ظواهر و مداحیهاى بى‏روح و بى هدف مى‏پردازند. بنابراین شعرا و مداحان باید شیوه دعبل‏ها و کمیت‏ها را برگزینند و از اشعار ضعیف، سست و بى‏مدرک، یا دروغ و جعلیات که موجب وهن مقام معصومین مى‏شود پرهیز شود و خلوص و تقوا را در حد مطلوب فراموش نکنند.
براى این که عزاداریها رشد و بالندگى خودش را داشته باشد و جامعه اسلامى از آثار ارزشمند آن بهره‏مند گردد، شایسته است که علما و دانشمندان متعهد و مسؤول در برابر مراسمهایى که توسط افراد ناآگاه و یا مغرض ترویج مى‏شود، مبارزه نمایند و نگذارند که مراسم حرکت آفرین عاشورا و سایر ائمه با خرافات آلوده گردد؛ همان‏طور که تعطیلى مجالس عزا ضربه سهمگینى بر پیکر امت اسلامى وارد مى‏سازد، افراط در آن و نفوذ هر نوع رسم و رسومى که با کلیات دین هماهنگ نیست آن را متضرر مى‏کند. لازم به یادآورى است که رفتارهاى خلاف شرع هر چند حرام است و وظیفه همه علما و مسؤلان هیأتها آن است که از آن جلوگیرى نمایند اما از نظر علمى و فنى حرام و خلاف شرع بودن یک چیزى موجب حرمت چیز دیگر نمى‏شود؛ به عبارت دیگر حرمت رفتارهاى نامناسب در عزادارى سرایت نمى‏کند؛ همان طورى که در سایر احکام و موضوعات شرعى و عرفى چنین است.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
پی نوشت ها:
(22) - فرهنگ عاشورا، ص 359.