پیام عاشورا براى جوانان چیست ؟

پیام زیاد است , از جمله :
1ـ دست رد به سینهء نامحرم زدن و رهبرى فاسد و تبه کارى را نپذیرفتن ;
امام حسین فرمود: <نابکار, پسر نابکار مرا بین دو چیز مخیر ساخته است : جنگ و شمشیر یا تن به ذلت دادن . هیهات که ما زیر بار ذلت برویم >(1)
2ـ کرامت نفس و عزّت و شرافت نفس پیدا کردن و زیر بار ذلّت و ننگ نرفتن ,
امام حسین فرمود: <مردن با عزّت و شرافت بهتر است از زندگى با ننگ و ذلّت >.(2)
در بیان دیگرى فرمود: <به خدا سوگند! هرگز دست ذلّت به شما نمى دهم و مثل بردگان قرار نمى کنم . مردانه مقاومت مى کنم تا کشته شوم >.(3)
3ـ در مقابل بى عدالتى ها و نابرابرى ها و ظلم و ستم و فریب و دغل بازى ساکت نماندن و امر به معروف و نهى ازمنکر کردن ;
امام حسین :فساد دنیاى ما را گرفته است . امت جدّم از روش جدّ پدرم منحرف شده و فاسد شده اند من براى اصلاح امت جدّم قیام کردم و هدفى جز امر به معروف و نهى از منکر ندارم (4).
4ـ در راه حق از هیچ چیز باک نداشتن و همه چیز حتّى جان را فداى حق نمودن .
بعد از گذشتن از قصر نبى مقاتعل , یکى از منازل بین راه مکه و کوفه , امام حسین در جایى که سوار است بودند,خوابیدند و پس از آن که از خواب بیدار شدند سه بار فرمود: <انّا لله و انا الیه راجعون >. حضرت على اکبر7از علّت جویا شد. امام در جواب فرمود: <در خواب دیدم , منادى صدا مى زد که این کاروان به سوى مرگ مى رود>. عرض کرد: مگر برحق نیستیم ؟ امام جواب مثبت داد. گفت : در این صورت از مرگ در راه حق باکى نداریم .(5)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
پی نوشت ها :
1) مجموعه آثار, ج 17 ص 49 نقل از لهوف سید ابن طاووس , ص 47 .
2) همان , ص 46 .
3) همان , نقل از ارشاد مفید, ص 235 .
4) شهید مطهرى , مجموعه آثار, ج 17 ص 18 نقل از مقتل الحسین , مقرّم , ص 156
5) اعیان الشیعه , ج 8 ص 26 طبق نقل فرهنگ عاشورا, ص 323-