مــنـــابـــع و مـآخـذ

مــنـــابـــع و مـآخـذ

الف) فارسى
ش1ـ «آخرت و خدا، هدف بعثت انبیاء» مهدى بازرگان، کیان، (شماره 28، آذر، دى و بهمن 1373 ش) ص 61ـ46

ش2ـ آموزش عقاید، محمد تقى مصباح یزدى، تهران، سازمان تبلیغات اسلامى، هشتم، 1373 ش

ش3ـ اسرار الحکم، ملا هادى سبزوارى، تهران، کتابفروشى اسلامیه، دوم، 1351، ش

ش4ـ اسلام، بررسى تاریخى، هیلتون گیب، ترجمه منوچهر امیرى، تهران، انتشارت علمى و فرهنگى، 1367 ش

ش5ـ اسلام شناسى، على میر فطروس، فرانسه و کانادا، انتشارات فرهنگ، یازدهم، 1989 م

ش6ـ الهیات مسیحى، هنرى تیسن، ترجمه میکائیلیان، بى جا، انتشارات حیات ابدى، بى تا

ش7ـ امامت و رهبرى، مرتضى مطهرى، تهران، صدرا، دهم، 1368 ش

ش8ـ امام شناسى، محمد حسین طهرانى، تهران، حکمت، 1415 ق

ش9ـ انیس الموحدین، ملا مهدى نراقى، بى جا، بى نا، بى تا

ش10ـ اوصاف الاشراف، خواجه نصیر الدین طوسى، تهران، انتشارات کتابخانه طهران، 1306 ش

ش11ـ بازخوانى قصه خلقت، حسن یوسفى اشکورى، تهران: قلم، 1376، ش

ش12ـ بررسى مسائل کلى امامت، ابراهیم امینى، قم: دار التبلیغ، دوم، بى تا

ش13ـ بسط تجربه دینى، عبدالکریم سروش، کیان، شماره 39، آذر و دى 1376 ش، ص 11ـ4

ش14ـ پرسش ها و پاسخ هاى مذهبى، ناصر مکارم شیرازى و جعفر سبحانى، قم، انتشارات نسل جوان، 1352 ش

ش15ـ پژوهش هایى درباره قرآن و وحى، صبحى صالح، ترجمه محمد مجتهد شبسترى، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى سوم، 1373 ش

ش16ـ پژوهشى در عصمت معصومان(علیهم السلام)، احمد حسین شریفى و حسن یوسفیان، قم و تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى، 1377 ش

ش17ـ پلورالیسم دینى، میزگرد، محمد مجتهد شبسترى و دیگران، کیان، شماره 28، آذر، دى و بهمن 1373 ش، ص 25ـ3

ش18ـ پیام قرآن، ناصر مکارم شیرازى و دیگران، قم، هدف، دوم، 1410 ق

ش19ـ تاریخ شخصیت و صفات پیغمبر اکرم(صلى الله علیه وآله)، عباس صفائى، قم، دنیا، 1379 ق

ش20ـ تجربه دینى; وین پراودفوت، ترجمه عباس یزدانى، قم: مؤسسه طه، 1377 ش

ش21ـ تحقیقى در دین یهود; جلال الدین آشتیانى، بى جا: دفتر نگارش دوم، 1368 ش

ش22ـ تصوف و تشیّع، هاشم معروف الحسنى، ترجمه محمدصادق عارف، مشهد: بنیاد پژوهش هاى اسلامى، 1369 ش

ش23ـ تفسیرالمیزان; علامه طباطبایى، ترجمه سیدمحمدباقر موسوى همدانى، قم: دفتر انتشارات اسلامى، بى تا

ش24ـ تفسیر موضوعى قرآن کریم; عبدالله جوادى آملى، ج 9 (سیره علمى و عملى حضرت رسول اکرم)، قم: اسراء، 1374 ش

ش25ـ تنزیه انبیا از آدم تا خاتم; محمدهادى معرفت، قم: نبوغ، 1374 ش

ش26ـ جهان مذهبى; رابرت ویر، ترجمه عبدالرحیم گواهى، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1374 ش

ش27ـ دین و جامعه; مقصود فراستخواه، تهران: شرکت سهامى انتشار، 1377 ش

ش28ـ دیوان اشعار; محمدحسین غروى اصفهانى، تهران: دارالکتب الاسلامیة، 1338 ش

ش29ـ راه سعادت; (اثبات نبوت); ابوالحسن شعرانى، تهران: کتابفروشى صدوق، سوم، 1363 ش

ش30ـ راهنماشناسى; محمدتقى مصباح یزدى، تهران، امیرکبیر، 1375 ش

ش31ـ رساله دین شناخت; احمدنراقى، تهران: طرح نو، 1378 ش

ش32ـ صحیفه علویه لمولانا الامام على بن ابى طالب(علیه السلام); گردآورى و ترجمه سیدهاشم رسولى محلاتى، تهران انتشارات اسلامى، چهارم 1377 ش

ش33ـ عقل و اعتقاد دینى; مایکل پترسون و دیگران، ترجمه احمد نراقى و ابراهیم سلطانى، تهران: طرح نو، دوم، 1377 ش

ش34ـ علم امام; محمدحسین مظفر، ترجمه على شیروانى، تهران: الزهراء، بى تا

ش35ـ علم و دین; ایان باربور، ترجمه بهاءالدین خرمشاهى، تهران: مرکز نشر دانشگاهى، 1362 ش

ش36ـ فربه تر از ایدئولوژى، عبدالکریم سروش، تهران: صراط، 1373 ش

ش37ـ فلسفه دین، ال گیلرنورمن، ترجمه حمیدرضا آیت اللهى، تهران: حکمت، 1375 ش

ش38ـ فلسفه وحى و نبوت; محمد رى شهرى، قم: دفتر تبلیغات اسلامى، 1366 ش

ش39ـ کلام مسیحى; توماس میشل، ترجمه حسین توفیقى، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، 1377 ش

ش40ـ کلیات سعدى، تهران امیرکبیر، هشتم، 1369 ش

ش41ـ گنجینه اى از تلمود; کهن راب، ترجمه امیر فریدون گرگانى، بى جا، بى تا

ش42ـ گوهر مراد; عبدالرزق لاهیجى، تصحیح زین العابدین قربانى، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1372 ش

ش43ـ مثنوى معنوى; جلال الدین مولوى، تهران: نگاه و علم، پنجم 1373 ش

ش44ـ «مدرنیسم و وحى» محمد مجتهد شبسترى، کیان، شماره 29 (اسفند 74 و فرودرین 75) ص 19 ـ 18

ش45ـ ممّدالهمم در شرح فصول الحکم; حسن حسن زاده آملى، تهران: وزارت و ارشاد اسلامى، 1378 ش

ش46ـ منتهى الامال; شیخ عباس قمى، بى جا: بى نا، بى تا

ش47ـ منشور جاوید; جعفر سبحانى، قم: مؤسسة المنار، 1417 ق

ش48ـ نهج البلاغه، ترجمه سید جعفر شهیدى، تهران: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى، چهارم، 1372 ش

ش49ـ ولایت فقیه; عبدالله جوادى آملى، تهران: رجاء، دوم، 1368 ش

ش50ـ هرمنوتیک، کتاب و سنت; محمد مجتهد شبسترى، تهران طرح نو، 1375 ش

ب) عربى
ش51ـ اثبات الهداة بالنصوص و المعجزات; محمدبن الحسن الحرّالعاملى، قم: المطبعة العلمیة، 1404 ق

ش52ـ الاحتجاج; احمد بن على الطبرسى، بیروت: مؤسسة الاعلى للمطبوعات، الثانیة، 1410 ق

ش53ـ الادیان الحیّة، ادیب صعب، بیروت: دارالنهار للنشر، الثانیة، 1995

ش54ـ الارشاد; الشیخ المفید، بیروت: مؤسسة الاعلمى للمطبوعات، الثالثة، 1399 ق

ش55ـ ارشاد الطالبین الى نهج المترسدین; الفاضل المقداد السیورى، قم: مکتبة آیة الله المرعشى، 1405ق

ش56ـ اسد الغابة فى معرفة الصحابة; عز الدین ابن الثیر الجزرى، بیروت: دارالفکر، 1409 ق

ش57ـ الاصابة فى تمییز الصحابة; احمد بن حجر العسقلانى، بیروت: دار احیاء التراث العربى، بى تا

ش58ـ اضواء على السنة المحمدیة; محمود ابوریه، بیروت: مؤسسة الاعلمى للمطبوعات، الخامسة، بى تا

ش59ـ اظهار العقیدة السنیه بشرح العقیدة الطحاویة; عبدالله الهروى، بیروت: دارالمشاریع، الثانیة، 1416 ق

ش60ـ الالفین فى امامة امیر المؤمنین على بن ابى طالب علیه السلام; العلامة الحلى، تعلیق حسن اعلمى، بیروت: مؤسسة الاعلمى للمطبوعات، الثالثة، 1402 ق

ش61ـ الالهیات; جعفر سبحانى، قم: المرکز العالمى للدراسات الاسلامیة، الثالثة، 1412 ق

ش62ـ الامامة و الولایة فى القران الکریم; جمعى از نویسندگان، قم: مطبعة الخیام، 1399 ق

ش63ـ انوار الملکوت فى شرح الیاقوت; العلامة الحلى، تعلیق محمد نجفى، تهران: دانشگاه تهران، 1338 ق

ش64ـ بحار الانوار; محمد باقر المجلسى، بیروت: دار احیاء التراث العربى، الثانیة، 1403 ق

ش65ـ البدایة و النهایة; اسماعیل ابن کثیر، بیروت: دار احیاء التراث العربى، بى تا

ش66ـ تاریخ الطبرى (تاریخ الامم و الملوک); محمد بن جریر الطبرى، مصر: مطبعة الکبرى الامیریّه، 1328 ق

ش67ـ تاریخ بغداد; احمد الخطیب البغدادى، قاهرة: مطبعة السعادة، 1349 ق

ش68ـ التعرف لمذهب اهل التصرف; ابو بکر محمد الکلابادى، قاهرة: المکتبة الازهریة للتراث، الثالثة، 1412 ق

ش69ـ تفسیر البیضاوى; عبدالله بن عمر البیضاوى، بیروت: مؤسسة الاعلمى للمطبوعات، 1410 ق

ش70ـ تفسیر القمى; على بن ابراهیم القمى، قم: انتشارات کتابفروشى علامه، بى تا

ش71ـ التفسیر الکبیر; فخر الدین الرازى، بیروت: دار الکتب العلمیة، 1411 ق

ش72ـ تفسیر نور الثقلین; عبد على العروسى الحویزى، قم: المطبعة العلمیة، بى تا

ش73ـ تلخیص الشافى; الشیخ الطوسى، تعلیق سید حسین بحر العلوم، نجف: مطبعة الآداب، الثانیة، 1383 ق

ش74ـ تلخیص المحصل; نصیر الدین الطوسى، تهران: انتشارات مؤسسه مطالعات اسلامى دانشگاه مک گیل، 1359 ش

ش75ـ تنزیه الانبیاء; السید المرتضى علم الهدى، بى جا، بى نا، بى تا

ش76ـ الجامع الصحیح (سنن الترمذى); محمد بن عیسى الترمذى، قاهرة: دار الحدیث، بى تا

ش77ـ الجواهر الکلامیة فى العقیدة الاسلامیة; طاهرة الجزائرى، قاهرة: دار الفکر العربى، 1995 م

ش78ـ خصائص امیر المؤمنین; احمد بن شعیب النسائى، قاهرة: مطبعة التقدم، 1348 ق

ش79ـ الدار المنثور فى التفسیر بالمأثور; جلال الدین السیوطى، بیروت: محمد امین دمج، بى تا

ش80ـ دلائل الصدق; محمد حسن المظفر، قاهرة: دار المعلم، الرابعة، 1398 ق

ش81ـ ذخائر العقبى فى مناقب ذوى القربى; احمد المحب الطبرى، قاهرة: مکتبة القدسى، 1356 ق

ش82ـ الرسالة القسیریّه فى علم التصوف; عبدالکریم بن هوازن قسیرى، بیروت، دار الکتاب العربى، بى تا

ش83ـ روح المعانى; السید محمود الالوسى، بیروت: دار احیاء التراث العربى، الرابعة، 1405 ق

ش84ـ السنن الکبرى; احمد بن الحسین البیهقى، بیروت: دار المعرفة، بى تا

ش85ـ السیرة الحلبیة; على بن برهان الدین الحلبى، بیروت: دار احیاء التراث العربى، بى تا

ش86ـ السیرة النبویة; اسماعیل بن کثیر، بیروت: دار احیاء التراث العربى، بى تا

ش87ـ شرح الشفا للقاضى عیاض; الملا على القارى، دمشق: مؤسسة دار العلوم لخدمة الکتاب الاسلامى، بى تا

ش88ـ شرح المقاصد; سعدالدین التفتازانى، قم: منشورات الشریف الرضى، 1409 ق

ش89ـ شرح نهج البلاغة; ابن ابى الحدید، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت: دار احیاء التراث العربى، الثانیة، 1387 ق

ش90ـ شرح نهج البلاغه; ابن میثم البحرانى، بى جا: مؤسسة النصر، 1384 ق

ش91ـ صحیح مسلم; مسلم بن الحجاج القسیرى، مصر: مؤسسة عز الدین، 1407 ق

ش92ـ الصحیح من سیرة النبى الاعظم (ص); جعفر مرتضى العاملى، قم: جامعه مدرسین، الثانیة، 1402 ق

ش93ـ الصراط المستقیم الى مستحق التقدیم; على بن یونس العاملى النباطى، بى جا: المکتبة المرتضویة، 1384 ق

ش94ـ الصواعق المحرقة فى الرد على اهل البدع و الزندقة; احمد ابن حجر المکى، قاهرة: مکتبة القاهرة الثانیة، 1358 ق

ش95ـ ضحى الاسلام; احمد امین، بیروت: دار الکتاب العربى، العاشرة، بى تا

ش96ـ الطبقات الکبرى; محمد ابن سعد، بیروت: دار بیروت، 1405 ق

ش97ـ العصمة; کمال الحیدرى، تحریر محمد قاضى، قم: مؤسسة النهار، 1417 ق

ش98ـ «عصمة الانبیاء عند المذاهب الاسلامیة» یعقوب الجعفرى، رسالة التقریب، العدد الثانى (محرم الحرام 1414 ق)، ص 143 ـ 132

ش99ـ عقائد الامامیة; محمد رضا المظفر، تهران: مکتبة نینوى الحدیثة، بى تا

ش100ـ عقیدة الشیعة; دوایت م. رونلدسن، بیروت: مؤسسة الهنید، الثانیة، 1410 ق

ش101ـ عیون اخبار الرضا; الشیخ الصدوق، نجف: المطبعة الحیدریة، 1390 ق

ش102ـ الغدیر; عبدالحسین الامینى، تهران: دار الکتب الاسلامیة، الثانیة، 1366 ش

ش103ـ قاموس الرجال; محمد تقى التسترى، قم: مؤسسة النشر الاسلامى، الثانیة، 1414 ق

ش104ـ قواعد المرام فى علم الکلام; ابن میثم البحرانى، قم: مکتبة آیة الله المرعشى، 1398 ق

ش105ـ الکافى; محمد بن یعقوب الکلینى، تهران: دار الکتب الاسلامیة، الخامسة، 1363 ش

ش106ـ الکشاف; محمود الزمخشرى، بیروت: دار الکتاب العربى، الثالثة، 1407 ق

ش107ـ کشف الغمة فى معرفة الائمة; على بن عیسى الاربلى، بیروت: دار الکتب الاسلامى، 1410 ق

ش108ـ کشف المراد فى شرح تجرید الاعتقاد; العلامة الحلى، قم: النشر الاسلامى، الرابعة، 1413 ق

ش109ـ کنز العمال; على بن حسام الدین المتقى الهندى، بیروت: مؤسسة الرسالة، 1409 ق

ش110ـ مجمع البحرین; فخر الدین الطریحى، تحقیق احمد الحسینى، بیروت: مؤسسة الوفاء، الثانیة، 1403 ق

ش111ـ مجمع البیان ; الفضل بن الحسن الطبرسى، تهران: ناصر خسرو، الثانیة، بى تا

ش112ـ مجمع الزوائد و منبع الفوائد; على بن ابى بکر الهیثمى، بیروت: دار الکتاب، الثانیة، 1967 م

ش113ـ المستدرک على الصحیحین; الحاکم النیسابورى، بیروت: دار الکتب العلمیة، بى تا

ش114ـ مسند احمد بن حنبل، بى جا: بى نا، بى تا

ش115ـ مصنفات الشیخ المفید، ج 4، 5 و 6، قم: المؤتمر العالمى لالفیة الشیخ المفید، 1413 ق

ش116ـ معانى الاخبار; الشیخ الصدوق، تصحیح على الکبر الغفارى، قم: انتشارات اسلامى، 1361 ش

ش117ـ مفاهیم القران; جعفر السبحانى، بیروت: دار الاضواء، الثانیة، 1406 ق

ش118ـ مقارنة الادیان; احمد شلبى، ج3 (الاسلام)، مصر: مکتبة النهضة المصریّة، الثامنة، 1989 م

ش119ـ مقارنة الادیان، بحوث و دراسات; محمد الشرقاوى، قاهرة: دار الهدایة، 1406 ق

ش120ـ مقالات الاسلامیین; على بن اسماعیل الاشعرى، بى جا، دار الحداثة، الثانیة، 1405 ق

ش121ـ مقاییس اللغة; احمد بن فارس، بیروت: دار الاسلامیة، 1990 م

ش122ـ الملل و النحل; محمد بن عبدالکریم الشهرستانى، قم: الرضى، الثالثة، 1367 ش

ش123ـ من العقیدة الى النورة; حسن حنفى، بیروت: دار التنویر، 1989 م

ش124ـ منهاج البراعة فى شرح نهج البلاغه; حبیب الله الهاشمى الخوئى، تهران: مکتبة الاسلامیة، 1383 ق

ش125ـ المواقف; عضد الدین الایجى، بیروت: عالم الکتب، بى تا

ش126ـ موسوعة الامام على بن ابى طالب; محمد الریشهرى، قم: دار الحدیث، 1421 ق

ش127ـ میزان الاعتدال; محمد بن احمد الذهبى، بى جا: دار الفکر العربى، بى تا

ش128ـ میزان الحکمة; محمدریشهرى، تهران: مکتب الاعلام الاسلامى، الثالثة، 1370 ش

ش129ـ المیزان فى تفسیر القران; محمد حسین الطباطبائى، قم: جامعه مدرسین، بى تا

ش130ـ المیزان فى مقارنة الادیان; محمد عزت الطهطاوى، بیروت: الدار الشامیة، 1413 ق

ش131ـ نهج الحق فى کشف الصدق; العلامة الحلى، قم: دار الهجرة، 1407 ق

ش132ـ الهدى الى دین المصطفى; محمد جواد البلاغى، قم: دار الکتب الاسلامیة، بى تا

ش133ـ ینابیع المودّة; سلیمان بن ابراهیم البلخى القندوزى، اسلامبول: مطبعة اختر، 1301 ق

ج) انگلیسى
481-281 pp ,4v ,malsi fo aideapolcycne eht ,gnuledam .w ; "amsi"

eht ,ttocs drahcir yb hcnerf morf .snart ,itawana segroeg ; "hamsi" - .664-464 pp ,7v ,noigiler fo aidepolcycne

,noigiler fo aidepolcycne eht ,ikaj yelnats ; "noigiler dna ecneics" - .331-121 pp ,31v