کسب درآمد از طریق سایتهایی که ما تبلیغاتشان را نگاه می کنیم چه حکمی دارد ؟ ...

پرسش : درباره کسب درآمد از طریق سایتهایی که ما تبلیغاتشان را نگاه می کنیم چند سوال دارم:
1.حکم اصل چنین کسبی چیست؟
2.بر فرض صحت.بعضی از تبلیغات بخاطر مشکلاتی باز نمیشود.یا اینکه بعضی(تک وتوک)جزو سایتهای خلاف وممنوعه است.حکم اینها چیست؟
3.ما برخی از تبلیغات را متوجه نمی شویم(بخاطر عدم تسلط به زبان).حکمش چیست؟آنهایی که می فهمیم تا آخر باید بخوانیم؟
4.گرفتن جایزه بخاطر زیر مجموعه حکمش چیست؟
5.پولهایی که مخلوط به حرام و مجهول المالک شده را چگونه جدا کنیم؟به گونه ای که به واسطه های تبدیل کننده مال حرام نرسد
6.آیا گرفتن پول کفار که حربی نیستند به این شکل جایز است؟

پاسخ :

1 - کسب در آمد از طریق نگاه و مراجعه و بازدید از سایت های اینترنتی در صورتی که از طرف مسئولان آن سایت وجهی پرداخت می شود اشکالی ندارد.
2- اما اگر بازدید از آن سایت باعث گناه و معصیت شود مثل این که عکس های مستهجن را مشاهده کنید یا مطالب گمراه کننده و ضاله مطالعه کنید یا باز کردن آن سایت به نحوی کمک و ترغیب و تشویق به ظلم و فساد باشد جایز نیست .
نگاه به سایت های ممنوعه جایز نیست .
3 - اگر نگاه و باز کردن سایت موضوعیت برای دریافت پول باشد لزومی ندارد آن را تا آخر بخوانید .
4- گرفتن زیر مجموعه و جایزه گرفتن بخاطر آن ، با رعایت شرایط مندرج در بند اول اشکالی ندارد.
اما اگرمنظور از گرفتن سود از زیر مجموعه ، همان چیزی باشد که شرکت های مانند گلدکوئیست دارند ، به فتوای تمام فقها و مراجع اشکال دارد و حرام است.
این نوع شرکت ها به شکل هرمی کار می کنند ، یا با بیشتر شدن زیر مجموعه ، سود نیز افزایش می یابد ، این نوع معاملات حرام است.
5 – اگر بدانید پول هایی که به شما می دهند حرام یا مخلوط به حرام است نمی توانید از آن ها دریافت کنید و جایز نیست و در صورتی که ندانسته در مالتان قرار گرفت و نمی توانید آنها را جدا کنید ، باید خمس آنها را پرداخت نمایید و استفاده در بقیه اشکال ندارد.
6 – اگر طرف قرارداد کافرهم باشد گرفتن پول یا جایزه از آنان اشکال ندارد.