چرا قرآن مجید از همان ابتدای نزول تدریجی آن بر پیامبر اکرم (ص) توسط حضرت علی (ع) یا سایر یاران پیامبر جمع آوری و مکتوب نشد ؟

از اعتمادتان به این مرکز و مکاتبه با ما سپاس گزاریم.
: برای حفظ و نگه‌داری قرآن از زمان رسول خدا(ص) اقداماتی صورت گرفت، به این شرح:
1 – حفظ کردن و به خاطر سپردن آیات قرآن (حافظان وحی)،
2 – نگارش قرآن که از زمان رسول خدا(ص) آغاز شد وعده‌ای با عنوان «کاتبان وحی» به محض نزول سوره یا آیه‌ای، به دستور پیامبر اکرم(ص) آن را می‌نوشتند.(1)
بنابراین چنین نبود که آیات توسط یاران پیامبر نوشته نشود و در این مورد برنامه‌ای وجود نداشته باشد.
اگر مقصود این باشد که به صورت یک کتاب کامل و مثلاً مجلد نوشته نشد و به صورت پراکنده در دست اصحاب وجود داشت، شاید علت این بود که یکی از ملاک‌های نقل قرآن، محفوظات قارئان و حافظان قرآن بوده است، و پیش از جمع آوری قرآن به وسیلة امیرالمؤمنین علی(ع) و ابی بکر و عثمان، برای آموزش قرآن و قرائت و حفظ آن،‌از حافظه در کنار نوشته‌ها نیز استمداد و استفاده می‌شد.
علاوه بر این همزمان با حیات رسول اکرم‌(ص) هنوز وحی الهی حضرت به پایان نرسیده و لازم بود پس از پایان گرفتن وحی و یا به عبارت دیگر پس از رحلت حضرت، به جمع و تدوین قرآن در مصحف اقدام گردد، زیرا تا زمان زنده بودن پیامبر (ص) هنوز وحی می آمد، پس هر لحظه امکان داشت آیاتی نازل شود؛ بنابراین نمی‌توانست این کتاب به طور کامل بسته شود.
پی‌نوشت‌ها:
1. پژوهشی در تاریخ قرآن کریم، دکتر سید محمد باقر حجتی، انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ص 235.