آیا این گفته صحت دارد که هر شهید 70 نفر از اقوام خویش را شفاعت می کند؟ چرا شهیدانی که زیر آب شهید شده اند، حکم دو شهید را دارند؟

سه گروه روز قیامت حق شفاعت دارند که پیامبران ، علما و شهدا می باشند. امام صادق (ع) از پدران بزرگوارش نقل می کند که رسول خدا (ص) فرمود: "سه طایفه روز قیامت در پیشگاه خدا شفاعت می کنند و خدا شفاعتشان را می پذیرد : پیامبران ، علما و شهیدان".(1)
این مطلب نیز در روایات آمده که شهید هفتاد نفر از خاندان خود را شفاعت می کند. رسول خدا (ص) فرمود: "شهید ، در مورد هفتاد تن از خاندان خود شفاعت می کند".(2)
در مورد این که کسانی که در زیر آب (غوّاصان) شهید می شوند ثواب دو شهید را دارند، مطلبی دیده نشده است. در این مورد حدیثی از پیامبر گرامی اسلام وجود دارد که : هر کس در راه خدا در آب غرق شود، شهید است".(3) در این حدیث این معنا به چشم نمی خورد که شهدای زیر آب ثواب دو شهید را دارند. البته اگر روایتی در این باره آمده باشد، می توان گفت که ثواب دو شهید داشتن ، یکی به خاطر این است که در راه خدا کشته شده اند، دوم غرق شدگان ثواب شهید دارند.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
پی نوشت ها :
1 - سفینةالبحار ، چاپ جدید دار الاسوه، ج4، ص 513 ، باب فضل الشهدا.
2 - صادق احسان بخش، آثار الصادقین ، ج10، ص 82، حدیث اول، به نقل از کنزالعمال ، ج4، ص 401.
3 - کنزالعمال، ج4، ص 418.