حضرت علی فرمود: "روزی دو قسمت است: قسمتی که او تو را می جوید و قسمتی که تو او را می جویی". آیا منظور از این روزی فقط مادیات است؟

روایت فوق به صورت کامل تر و روشن تر در نهج البلاغه مطرح شده است که از آن استفاده می‌شود که مقصود حضرت از روزی، چیزهایی است که انسان در زندگی به آن‌ها نیاز دارد، خواه از امور مادی باشد، یا چیزهای دیگر. می‌فرماید: "ای فرزند آدم، روزی دو گونه است: یکی آن که تو در جستجوی آن هستی و دیگری آن که تو را می جوید که اگر به دنبال آن نروی،‌ به سراغ تو می آید. فکر و اندوه سال آینده را بر فکر و اندوه امروز، اضافه مکن که برای رسیدگی به مشکلات هر روز، آن روز کافی است. اگر سال آینده جزء عمرت باشد، خداوند هر روز روزی تازه می‌دهد و اگر از عمرت نباشد، چرا غم و اندوه چیزی بخوری که مربوط به تو نیست؟ بدان کسی پیش از تو، به روزی تو نمی رسد و آن را از دست تو نمی تواند خارج کند و آن چه برای تو مقدّر شده،‌ هرگز نمی تواند آن را به تأخیر اندازد".[1] روایت فوق و مانند آن برای جلوگیری از صفت مذموم حرص و زیاده طلبی است، هر چند انسان وظیفه دارد برای امرار معاش و کسب روزی به فعالیت بپردازد، اما از این نکته نباید غفلت ورزد که همه چیز بر اساس محاسبات بشری حاصل نمی شود. خداوند در قرآن می‌فرماید: "و فی السماء رزقکم؛[2] روزی شما در آسمان مقدّر شده است". از این رو خداوند گاهی به بعضی آفریده ها به گونه ای روزی می‌رساند که صد عاقل در آن حیران بماند. امام علی(ع) می‌فرماید: "اگر دست یابی به روزی،‌ تنها به اندیشه و عقل بود؛ نباید چهار پایان و نادانان که فاقد عقل و اندیشه و تدبیرند، به زندگی خود ادامه دهند".[3]
سعدی می‌گوید:
چنان روزی به نادانان رساند که صد عاقل در آن حیران بماند
به این روزی که برای همه تضمین شده است "روزی مقسوم"‌ می‌گویند: شهریار می‌گوید:
رزق مقسوم برات است،‌نباشی مغموم در سر وعده وصول است براتِ مقسوم
ما و این رزق مقدّر پی هم می گردیم تا کجــا دست بیــابیم به وقت معــلوم
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
پی نوشت ها:
[1] نهج البلاغه، فیض الاسلام، قصار 371.
[2] ذاریات (51) آیة 22.
[3] غررالحکم، ج 5، ‌ص 122.