پیامبر اکرم(ص) فرمودند: "حسینٌ منّی و أنا من حسین" قسمت دوم فرموده حضرت رسول(ص) چه معنایی دارد؟

حدیثی را که رسول گرامی اسلام(ص) فرمود و در کتب حدیثی شیعه و اهل سنّت آمده، متن کامل آن را مرحوم علامه مجلسی در بحارالانوار چنین آورده است: "حسینٌ منّی و أنا من حسین أحبّ الله من أحبّ حسیناً، حسینٌ سبطٌ من الاسباط".[1] تعبیر: "من از اویم و او از من است" نشانة وحدت کامل فکری، روحی، مرامی و خطّ مشی است. رسول گرامی(ص) نیم قرن پیش از حادثة کربلا خواسته قیام و نهضت حسینی را تداوم راه خویش بداند و دشمنان سید الشّهداء را که دست خود را به خون او آلودند،‌ دشمنان و قاتلان خود به حساب آورد،‌ چرا که خشم و رضا و جنگ و صلح و یاری یا جفا بر حسین(ع)، همسان با خشم و رضا و جنگ و صلح و یاری و جفا بر پیامبر خدا است، زیرا این دو بزرگوار، یک جان در دو بدن و یک فکر و مرام در دو زمانند.
مفهوم بلند دیگری که در این حدیث نهفته، آن است که وجود پیامبر(ص) و آیین و مکتب او در وجود حضرت أبا عبدالله الحسین(ع) تداوم یافته است.
نگهبان دین پیامبر(ص)، امام حسین(ع) می باشد و قیام و شهادت او سبب بقای دینِ رسول خدا است. این سخن پیامبر(ص)، تنها بار عاطفی ندارد، بلکه بیانگر یک حقیقت اجتماعی و تاریخی است. به تعبیر شاعر:
اگر دین مصطفی(ص) هنوز در جهان به پاست از آن سربریدة تو هست و از نوای تو.
احیاگر دین پیامبر الهی،‌ نهضت امام حسین(ع) می باشد. اباعبدالله(ع) در خطبه ای که فلسفة‌ قیام خویش را بیان کرد، اشاره فرمود که هدف، حرکت در مسیر سیرة پیامبر(ص) و علی(ع) و امر به معروف و نهی از منکر می باشد. این گونه است که انحراف ها زدوده شده و دین استوار و پا برجا می ماند.
این که فرموده اند: " الاسلام نبوی الحدوث، حسینی البقاء" اشارة به احیاگری دین پیامبر(ص) در سایة قیام عاشورا است. پیدایش اسلام، محمّدی(ص) است و بقای آن، حسینی(ع)!
گر جز به کشتنم نشود دین حقّ بلند ای تیغ ها، بیایید بر فرق من فرود
به تعبیر امام خمینی ره " با زنده نگه داشتن او، اسلام زنده می شود" از این رو "أنا من حسین(ع)" که پیامبر(ص) فرمود، معنایش این است که حسین(ع) مال من است، و من هم از او زنده می شوم.[2]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
پی نوشت ها:
[1]بحارالانوار،‌ج 43،‌ ص 261، حدیث اوّل.
[2]فرهنگ عاشورا، ص 149 - 150، با اقتباس و برداشت.