مـنظور از علماء و انبیاء در حدیث نبوى علماء امتى کانبیاء بنى اسرائیل چیست ؟ آیا مراد از علماء ائمه است یا علماء شیعه ؟

تشابه بسیارى بین انبیاء بنى اسرائیل و علماء این امت وجود دارد :
1 - مشابهت در مقام و منزلت نزد خدا . انـبـیـاء بـنـى اسـرائیل در تکلیف مختلف بودند , بعضى طائفه اى و بعضى شهرى را دعوت به حق مى کردند , علماء این امت نیز همینطورند .
2 - انـبـیـاء بنى اسرائیل دین جدیدى نیاوردند بلکه همه مردم را به دین موسى دعوت مى کردند , علماء این امت هم همه را به دین اسلام دعوت و احکام قرآن را تبلیغ ‌مى کنند .
3 - انبیاء بنى اسرائیل تحت فشار و اذیت و آزار حکام جور بودند , علماء این امت که آمر به معروف و ناهى از منکر بودند نیز گرفتار جبابره بوده اند .
4 - علماء این امت مانند انبیاء بنى اسرائیل زاهد در دنیا و راغب نسبت به آخرت بوده اند . بهر حال مراد از علماء , فقهاء امامیه و حاملان آثار نبوت و امامت است نه خصوص ائمه معصومین , اگر چه آنها اظهر افراد علماء هستند , و با اختلاف وجوه فوق تعمیم و تخصیص در مورد انبیاء نیز تـفـاوت مـى کند و گاهى شامل تمام انبیاى بنى اسرائیل و حتى موسى و عیسى علیهم السلام هم مى شود .