منظور پیامبر(ص) از این که فرمود: "اگر من و علی(ع) نبودیم، خدا عبادت نمی شد" چیست؟

اباذر گوید: از رسول الله(ص) شنیدم که فرمود: "لولا أنا و علی ما عبد الله؛ اگر من و علی نبودیم، خداوند عبادت نمی شد".
مرحوم علامه مجلسی در بیان این حدیث فرمود: در منظور از این حدیث سه احتمال می‌توان ذکر کرد:
1_ اگر پیامبر(ص) و علی(ع) نبودند، مردم راه و روش عبادت درست را نمی دانستند و به وسیله آنان است که راه صحیح عبادت را یاد گرفتند. پس اگر این دو بزرگوار و ائمه دیگر نبودند، خدا عبادت نمی شد.
2_ اگر آن ها نبودند، خداوند با عبادت کامل عبادت نمی شد. آن ها هستند که می توانند خداوند را آن طور عبادت کنند که عبادت دارای تمام شرایطی باشد که خدا می خواهد.
3_ ولایت آنان شرط عبادت است.
بعد از بیان این سه احتمال مرحوم مجلسی می فرماید: احتمال دوم بهتر است.
حضرت صادق(ع) فرمود: "اگر ما (ائمه) نبودیم، خدا عبادت نمی شد".