لطفاً بفرمایید چند حدیث مرسل و چند حدیث مسند داریم؟

احادیث مرسل و مسندی که از مجموع روایات کتب چهارگانه شیعه (کافی، من لا یحضر الفقیه،‌استبصار و تهذیب) و کتاب وسائل الشیعه بررسی شده، به شرح زیر است:
1ـ تعداد حدیث مسند 98610 می‌باشد.
2ـ تعداد حدیث مرسل 6850 می‌باشد.[1]
بین روایات ذکر شده ممکن است روایات تکراری وجود داشته باشد. با محاسبه‌ احادیث تکراری عدد مزبور استخراج شده، برای مثال ممکن است حدیث مرسل یا مسندی در کتاب کافی باشد و همین روایت در کتاب وسائل نیز باشد. ضمناً در کتاب های روایی دیگر مانند مجموعه بزرگ بحارالانوار نیز احادیث مرسل و مسند وجود دارد که آمار و تعداد آن استخراج نشده است.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
پی نوشت:
[1] قم، مرکز کامپیوتری علوم اسلامی (درایه النور).