کلمه شیعه به چه معنا است ؟

شیعه در لغت به معنای پیرو و تابع است. اصطلاحاً به پیروان خاندان عصمت و طهارت شیعه می‌گویند. اصطلاح شیعة علی یا شیعة اهل بیت در سخنان پیامبر (ص) بسیار دیده می‌شود .
در حدیث ام سلمه از رسول خدا (ص) آمده است: "شیعهْْ علی هم الفائزون یوم القیامه؛ پیروان علی تنها کسانی اند که در روز قیامت اهل نجاتند ".
جابربن عبدالله انصاری می‌گوید: نزد رسول خدا (ص) بودم که علی (ع) از دور نمایان شد . پیغمبر فرمود: "سوگند به آن که جانم به دست او است! این شخص و شیعیانش در قیامت رستگار خواهند بود".
ابن عباس می‌گوید: موقعی که آیه "انّ الذین آمنوا و عملواالصالحات اولئک هم خیرالبریّه" نازل شد، پیغمبر (ص) به علی (ع) فرمود: "مصداق این آیه تو و شیعیانت می‌باشید که در قیامت خشنود خواهید بود و خدا هم از شما راضی است".
امام کاظم (ع) فرمود: " چنین نیست هر که ادعای بستگی به ما نمود، مؤمن باشد، بلکه این‌گونه افراد تنها مایة انس مؤمنان اند".