من از خدا قول گرفته ام که در خواب یکی از ائمه را ببینم و راز دل خود را با او در میان بگذارم آیا به این قولم می رسم؟

قبل از بیان راه دیدن خواب امام یا پیامبر ، ذکر مقدمه ای لازم است:
دیدن امام یا پیامبر در خواب سعادت بزرگی است و اصل این مسئله امکان دارد ، اما این که آیا برای شما نیز واقع می شود یا نه ؟ نمی توان اظهار نظر کرد.
البته مهم تر از دیدن در خواب ، ارتباط قلبی و درونی با امام یا پیامبر است و این مسئله برای هر کس و از جمله شما امکان دارد ، اما شاید امکان دیدن در خواب برای همه نباشد و آن کس را خود مصلحت بدانند به دیدارش برسند.
پس به نظر می رسد که به فکر آن چیزی باشیم که هم امکان آن وجود دارد و هم ارزش آن برتر و بیشتر است و آن ارتباط درونی و قلبی است ، چه بسا با همین ارتباط قلبی و روحی با امام و پیشوای معصوم ، آمادگی دیدن نیز پیدا کنیم ، اگر چه دست یابی به ارتباط معنوی مشکل تر و سخت تر است و علاوه بر پاکی ظاهر ، نیاز به پاکی درون دارد.
ما با ارتباط قلبی و معنوی در حال به خواسته خود دست می یابیم که رسیدن به سعادت جاودانه است و حتی آرزوی دیداردردنیا محقق نشود ، در جهان آخرت محقق خواهد شد. پس در این راه چیزی را از دست نمی دهیم و هر قدم که برداریم برای ما سود و خوشبختی است.
بعد از ذکر مقدمه در مورد کیفیت خواب دیدن می گوییم:
مرحوم حاج شیخ عباس قمى در کتاب مفاتیح الجنان از شیخ کفعمى در کتاب مصاحب و از محدت فیض کاشانى در کتاب خلاصه الاذکار نقل مى‏کند که این دو نفر فرمودند: در بعضى کتاب‏هاى شیعه آمده است: هر کس بخواهد در عالم خواب یکى از پیامبران یا امامان را ببیند یا یکى از مؤمنان و شهدا و یا پدر و مادر خود را ببیند، سوره‏هاى شمس و لیل و قدر و کافرون و توحید و ناس و فلق را بخواند، سپس صد مرتبه سوره توحید را بخواند و صد مرتبه صلوات بفرستد و با وضو بخوابد. هر که را که دلش مى‏خواهد، در خواب مى‏بیند و اگر در همان شب نبیند، در شب‏هاى آینده خواهد دید. دعاهاى دیگرى را نیز در مفاتیح الجنان نقل کرده است.(1)
روایاتى نقل شده که مى‏توان پیامبر(ص) را در خواب دید.
پیامبر(ص) فرمود: "من رآنى فى المنام فقد رآنى لان الشیطان لا یتمثل فى صورتى و لا فى صوره احد من اوصیائى و لا فى صوره أحد من شیعته؛ هر کس مرا در خواب ببیند، خود مرا دیده است، چون شیطان هیچ گاه به صورت من یا به صورت اوصیاى من یا یا به صورت مؤمنان در نمى‏آید".(2)
به همین مضمون از طرق اهل سنت روایاتى نقل شده است.(3)
دیدن حضرات معصومان در خواب یک سعادت بزرگ است , ولى این سعادت شاید لحظه اى و گذرا باشد.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
پى نوشت‏ها:
1 - مفاتیح الجنان، باقیات الصالحات.
2 - بحار الانوار، ج 58، ص 237.
3 - همان.