پسر و دختری عاشق هم شوند و قصدشان هم ازدواج باشد، بی آنکه کارهای نامشروع یا سخنان تحریک کننده شهوت داشته باشند، چگونه است؟

خداوند می‌فرماید: «یکی از آیات و نشانه‌های خداوند این است که از جنس خودتان، زوج‌تان را آفرید تا با هم انس گیرید و بین شما دوستی و مهربانی برقرار کرد و در این امر، آیات و نشانه‌های الهی برای کسانی است که تفکر و اندیشه کنند».(1)
خواهر گرامی! همان گونه که در آیه آمده، دوستی و محبت انسان به جنس مخالف، از آیات و نشانه‌های خداوند دانسته شده است، بنابراین ازدواجی که در آن علاقه و محبت نباشد، فایده نداشته و ارزشمند نیست و پایدار نمی‌ماند. اما سخن در مورد عشق و علاقه پیش از ازدواج است. واقعیت آن است که قضاوت کردن در مورد علاقه و ارتباط دختر و پسر پیش از ازدواج کار آسانی نیست، زیرا غالباً این نوع ارتباط‌ها برخاسته از هوای و هوس است که به اسم عشق یا با ظاهری عاشقانه خود را نمایان می‌کند. و غالباً از نوع عشق‌هایی است که پی رنگی است اما عاقبت جز ننگی نیست.
نمی‌توان قدرت غریزه جنسی را نادیده بگیرید. اگر شرایط و زمینه آن مهیا و آماده شود، بسیار سخت و دشوار است کسی بتواند در مقابل آن مقاومت نماید.
بنابراین در دین مبین اسلام توصیه شده است انسان باید حتی نگاه‌های خود را حفظ کند و از سخن گفتن با نامحرم جز در حد ضرورت پرهیز نماید؛ نیز آمده است خلوت کردن زن و مرد در جایی که کسی رفت و آمد نداشته باشند، حرام است،‌حتی اگر مناظره علمی داشته باشند، یا بخواهند در مورد ازدواج سخن گویند.
به تعبیر مولانا:
نفس اژدرها است،‌او کی مرده است
از غم بی آلتی افسره است
بنابراین دین اسلام در مورد روابط بین دختر و پسر (زن و مرد) و حد آن توصیه‌های بسیار شده تا حتی مقدمات کار حرام صورت نگیرد، چرا که با پیش آمدن مقدمات ،‌غالباً ارتکاب گناه گریزناپذیر خواهد بود.
در عین حال در اسلام توصیه شده که پیش از ازدواج ، باید آشنایی صورت گیرد.
پسر یا دختری که می‌خواهند ازدواج کنند، پیش از ازدواج باید همدیگر را بشناسند و با روحیات و خواسته‌های همدیگر آشنا گردند . تا بنیان ازدواج و زندگی را براساس و پایه محکمی استوار نمایند حتی به پسر و مردها این اجازه داده شده که در صورت لزوم، اعضای بدن همسر مورد انتخاب خود را ببیند. برای جمع کردن این دو موضوع (تا هم گناه صورت نگیرد و هم آشنایی انجام شود) بهترین کار آن است که با هماهنگی بزرگان دو خانواده و تحت نظارت یکی از افراد مطمئن از طرف دو خانواده، دختر و پسر چند جلسه‌ای با هم بنشینند و خوب همدیگر را دیده و با هم سخن بگویند و در مورد زندگی آینده و برنامه‌هایی که دارند، به توافق برسند. مطمئناً در این چند جلسه ،‌علاقه و محتبی که برای شروع یک زندگی خوب لازم است، ایجاد خواهد شد . اگر چنین علاقه‌ای برقرار نشود و یا همدیگر را نپسندند، ازدواج صورت نخواهد گرفت.
پی‌نوشت‌ها:
1 – روم (30) آیه21.