چند کتاب‌ اخلاقی‌ بسیار خوب‌ معرفی‌ کنید تا بتوانم‌ خودم‌ را از گمراهی‌ نجات‌ دهم‌؟

‏کتاب‌ هایی‌ که‌ در باره اخلاق‌ نوشته‌ شده‌ متناسب‌ با سطح‌ علمی‌ و مقدار تحصیلات‌ افراد متفاوت‌ است‌. هر کتابی‌ برای‌ سطح‌ علمی‌ مناسب‌ نوشته‌ شده‌ است‌.
در زیر چند نمونه‌ کتاب‌ اخلاقی‌ نام‌ می‌بریم‌:
1 ـ جامع‌ السعادات‌ در سه‌ جلد و به‌ زبان‌ عربی‌ است‌ که‌ نویسندة‌ آن‌ عالم‌ جلیل‌ القدر ملا مهدی‌ نراقی‌ (ره‌).
2 ـ معراج‌ السعاده‌ که‌ تقریباً ترجمة‌ آن‌ سه‌ جلد جامع‌ السعادات‌ است‌ که‌ توسط‌ فرزند ایشان‌ مرحوم‌ عالم‌ جلیل‌ القدر ملا احمد نراقی‌ به‌ زبان‌ فارسی‌ نوشته‌ شده‌ است‌. این‌ کتاب‌ بسیار خوب‌ و مفید است‌ و تأثیر به‌ سنرایی‌ در خواننده‌ می‌گذارد.
3 ـ کتاب‌ نقطه‌های‌ آغاز در اخلاق‌ عملی‌ اثر حضرت‌ آیت‌ اللّه‌ مهدوی‌ کنی‌ که‌ کتاب‌ بسیا ارزشمندی‌ است‌ و در خواننده‌ تاثیر خوبی‌ می‌گذارد.
4 ـ قلب‌ سلیم‌، اثر شهید بزرگوار آیت‌ اللّه‌ دستغیب‌.
5 ـ شرح‌ و تفسیر دعای‌ مکارم‌ الاخلاق‌ در سه‌ جلد اثر خطیب‌ توانا مرحوم‌ حجت الاسلام‌ فلسفی‌ (ره‌).
6 ـ اخلاق‌ فلسفی‌ اثر مرحوم‌ حجت‌ الاسلام‌ فلسفی‌.
7 ـ چهل‌ حدیث‌ حضرت‌ امام‌ خمینی‌(ره).
8 ـ نقش‌ دین‌ در خانواده‌ اثر آیت‌ اللّه‌ صادق‌ احسانبخش‌.
9 ـ مبانی‌ تعلیم‌ و تربیت‌ اثر رضا فرهادیان‌.
10 ـ تعلیم‌ و تربیت‌ در اسلام‌ اثر شهید مطهری‌.
11 ـ رسالت‌ اخلاق‌ در تکامل‌ انسان‌، تألیف‌ سید مجتبی‌ موسوی‌ لاری‌.
12 ـ جهاد با نفس‌، در چهار جلد تالیف‌ آیت‌ اللّه‌ مظاهری‌.
13 ـ محجة‌ البیضاء در هشت‌ جلد به‌ زبان‌ عربی‌ نویسنده‌ مرحوم‌ فیض‌ کاشانی‌.
14 ـ نظام‌ اخلاقی‌ اسلام‌، نویسنده‌ آیت‌ اللّه‌ جعفر سبحانی‌.
15 ـ اخلاق‌ در قرآن‌، نویسنده‌ آیت‌ اللّه‌ مکارم‌ شیرازی‌.
16 ـ بیست‌ و هشت‌ گفتار پیرامون‌ مسائل‌ اخلاقی‌ و اعتقادی‌، اثر آیت‌ اللّه‌ مصباح‌.
17 ـ اخلاق‌ اسلامی‌، نویسنده‌ مهندس‌ محمد علی‌ سادات‌.
18 ـ مقالات‌ سه‌ جلد اثر محمد شجاعی‌.