چرا بدحجابی در کشور ما از بین نمی رود؟

مسأله بدحجابى از معضلات کنونى جامعه ماست. این گونه رفتار ریشه در حدود نیم قرن حکومت پهلوى و نیز تبلیغات غرب دارد. از آن گذشته ، متأسفانه خودباختگى در برابر غرب، و تقلید کورکورانه از آنها و شهوت‏پرستى مجموعاً وضعیت نامطلوبی را در جامعه ایجاد کرده است. البته وضعیت عمومى جامعه ما از نظر حجاب و حفظ عفت نسبت به کشورهاى دیگر اسلامى بهتر است . ولى در اثر تبلیغات سنگین غرب به وسیله محصولات فرهنگى مانند فیلم‏ها و مجلات نوعى تمایل به آن گونه رفتارها در سطوحى از جامعه مشاهده مى‏گردد که باید از دو طریق به اصلاح آن اقدام کرد:
الف) کار بنیادى فرهنگى که نتایج آن در دهه‏هاى بعد ظاهر گردد.
ب) کار قانونى و کنترل رفتار فیزیکى.
هر یک از این دو مقوله بدون همراهى دیگرى مفید فایده نخواهد بود و نهایتاً منجر به شکست و تأثیر وارونه خواهد شد. در زمینه‏هاى فوق اقدامات فراوانى از سوى دولت و مسئولین صورت گرفته است، ولى به دلیل تراکم تبلیغات خنثى کننده از سوى غرب، آثار آن به طور کامل بروز نکرده است. امید است با برنامه‏ریزى‏هاى دقیق و حساب شده فرهنگى و قانونى در آینده موفقیت‏هاى بیشترى در این زمینه حاصل گردد
مسئله بى حجابى یا بدحجابى یک مسئله فرهنگى است و برخورد با آن بیش از آن که مربوط به نیروى انتظامى باشد، بر عهده مسئولان فرهنگى و اصلاح فرهنگ عمومى جامعه است.
هم چنین برخورد با این پدیده شوم ، وظیفه آحاد افراد جامعه در راستاى عمل کردن به امر به معروف و نهى از منکر است. البته در کشور ما افراد خاصى مانند دایره مبارزه با منکرات نیروى انتظامى در این باره مسئولیت ویژه دارند که طبق قانون باید به این موضوع بپردازند، ولى از آن جا که به دلیل تهاجم فرهنگى دشمن و عوامل خانوادگى و اجتماعى دیگر، این مسئله شیوع پیدا کرده، برخورد فیزیکى به تنهایی نمى‏تواند جوابگو باشد. از طرفى بعضى معتقدند به جاى مبارزه با معلول باید با علت‏ها مبارزه کرد. از این رو اگر مى‏خواهیم در جامعه شاهد بدحجابى نباشیم، باید آموزش در خانواده و مدارس را جدى بگیریم و حجاب را به عنوان یک فرهنگ در آوریم. البته براى حفظ عفت عمومى، نمى‏توان از وظیفه امر به معروف و نهى از منکر غافل بود. اگر از ناحیه نیروى انتظامى، غفلت یا قصورى مى‏بینید، باید به مقامات مسئول گزارش دهید. قطعاً پیگیرى و مطالبه مردم اثر خود را خواهد گذاشت.
آنچه که مربوط به شما مى‏شود در صورتى که شرائط براى امر به معروف و نهى از منکر مهیّا است ، لازم است نهى از منکر نمائید در صورتى که احتمال تأثیر نمى‏دهید بر شما چیزى واجب نیست. در عین حال ،برخی افراد اطلاع و شناخت کافى از اهمیت حجاب و آثار مثبت آن ندارند و از طرف دیگر عوارض سوء بدحجابى را نمى‏دانند . بنابراین نسبت به این‏گونه افراد باید پنهانى و با زبان مناسب و ایجاد ارتباط عاطفى به روشنگرى پرداخت چه بسا با همین تذکرات پنهانى خود را اصلاح کنند ولى اگر علنا و بدون پرده تذکر داده شود بیشتر جرى‏تر مى‏شوند.
مطمئن باشید اگر چندین نفر و به طور مکرر با این افراد برخورد اخلاقى مناسب صورت گیرد ، تحت تأثیر قرار گرفته و خود را اصلاح خواهند کرد. آرى در صورتى که فردى مى‏خواهد در یک جمع و فضاى خصوص از روى عمد و قصد مى‏خواهد با برخى رفتارهاى زشت و ضد اخلاقى، به مقدسات و ارزش‏هاى اخلاقى و باورهاى دینى مردم دهن کجى کند باید به طور علنى به او هشدار داد. ولى این گونه موارد بسیار کم اتفاق مى‏افتد. پس چه بهتر است با افراد جاهلى که اطلاع کافى در این زمینه ندارند با احترام و سعه صدر لازم به روشنگرى پرداخت و به طور خصوصى و انفرادى مسائل قابل طرح را گوشزد نمود.
البته نباید غفلت شود اخلاق کارگزاران و عملکرد آنان تأثیر مثبت یا منفی در رفتار اجتماعی شهروندان دارد چنانکه فساد سیاسی، اداری و اقتصادی مردم به ویژه جوانان را مأیوس ساخته، از شادابی، نشاط و معنویت باز می دارد و طبیعی است که باعث بسیاری از ناهنجاری های اخلاقی همین سرخوردگی های اجتماعی است و امر به معروف و نهی از منکر به طور ریشه ای باید ضمن آن که در خصوص بد حجابی یا ناحجابی مطرح می شود قبل از آن باید نسبت به ریشه های پیدایش آن صورت گیرد.