آیا قرائت قرآن به انسان نشاط و شادابی می بخشد و غم و اندوه و مصیبت دنیا و آخرت را دور می سازد؟

‏دربارة قرآن و فضیلت و عظمت آن، سخنان فراوانی در آیات و سخنان نبیّ مکرّم اسلام(ص) و ائمه معصومین وجود دارد. در سوره یونس می فرماید: "ای مردم! اندرزی از سوی پروردگارتان برای شما آمده، و درمنی برای آنچه در سینه ها است،‌ (درمانی برای دل های شما) و هدایت و رحمتی است برای مؤمنان".(1)
رسول خدا(ص) فرمود: "قرآن راهنمای گمراهی است و بینایی از هر کوری است، و سبب گذشت از لغزش ها است، و روشنی در هر تاریکی است، و در پیش آمد ها و بدعت ها پرتو است،‌ و نگاهدارنده از هر هلاکتی است و ره جویی در هر گمراهی است. قرآن بیان کننده هر فتنه و اشتباهی می باشد و انسانی را از دنیای پست به سعادت آخرت رساند. در آن کمال دین شما است. هیچ کس از قرآن رو گردان نمی شود جز این که به سوی دوزخ رود".(2)
امام صادق(ع) فرمود: "امیر المؤمنین علی(ع) فرمود: خانه ای که در آن قرآن خوانده شود و ذکر خدا در آن بشود، برکتش بسیار گردد، و فرشتگان درآن بیایند و شیاطین از آن دور شوند و برای اهل آسمان می درخشند، چنان که ستارگان برای اهل زمین می درخشند. خانه ای که در آن قرآن خوانده نشود و ذکر خدا در آن نگردد، برکتش کم شود، و فرشتگان از آن دور شوند و شیاطین در آن حاضر گردند".(3)
پاورقی:
1- زمر (39) آیة 42.
2- نهج البلاغه (فیض الاسلام)، ص 1131، ‌ص 114.
3- ذاریات (51) آیه 56.