کسی که قرآن را بخواند و فکرش به قرآن نباشد و ثواب آن را به شخصی که از دنیا رفته هدیه کند، آیا هدیه به آن شخص می رسد؟

‏در آموزه های دینی هم به تلاوت قرآن اهمیت داده شده و هم برای تلاوت قرآن شرایط خاصی بیان شده است. پیامبر اسلام(ص) در خصوص اهمیت تلاوت قرآن فرمود:‌ "أعبد النّاس أکثرهم تلاوه للقرآن؛(1) عابد ترین مردم کسی است که بیشتر تلاوت قرآن کرده باشد".
یکی از شرایط قرآن خواندن آن است که با توجّه و تدبر و تفکر به معانی، قرآن خوانده شود؛ زیرا کلام خداوند است و خواندن آن نوعی صحبت کردن با خدا بوده و لازمة آن این است که به معنای کلمات قرآن و آیات توجه شود؛ از سوی دیگر فهم معانی قرآن نقش بنیادی در زندگی انسان دارد. هرگاه انسان معانی بلند قرآن را بفهمد، زندگی خویش را بر اساس آن نظام مند نموده و مسیر پر فراز و نشیب زندگی را با موفقیّت طی می کند؛ از این رو در دستورهای دینی سفارش شده است که به معانی آیات توجّه شود. اسلام تدبر در آیات را تشویق کرده و وعدة ثواب و پاداش داده است. پیامبر (ص) فرمود: "هر کس برای تحصیل رضای خدا و فهم دین قرائت قرآن کند پاداش و ثواب وی همانند پاداش و ثواب همة فرشتگان است".(2)
با توجه به مطالب مذکور، باید تلاوت قرآن بر اساس تدبر باشد، ولی اگر با تدبر نباشد، و ثواب آن را به کسی هدیه کند، ثواب به روح آن شخص می رسد، زیرا صرف تلاوت نمودن آیات قرآن نیز از ارزش و ثواب برخوردار است.
پاورقی:
1- متقی هندی، کنزالعمال؛ ج 1، ص 510.
2- اعلام الدین، ص 426 ، به نقل از آثار الصادقین، ج17، ص 291.