بهترین راه ارتباط با قرآن چیست؟

خواندن آیات الهی و تفکر در معانی و تفاسیر آن، نیز پند گرفتن از راهنماییها و عبرت گرفتن از وقایعی که بر سر پیشینیان آمده، بهترین راه ارتباط با قرآن است.
قرآن معجزه جاویدان اسلام و بهترین آموزگار هدایت بشریت است. خداوند در قرآن میفرماید: "کتاب پربرکتی است که بر تو نازل کرده‏ایم تا در آیاتش تدبّر کنند".(1)
امیر مؤمنان در مورد صفات پرهیزکاران فرمود: "آن‏ها شب هنگام بر پا ایستاده، قرآن را شمرده و باتدبر تلاوت میکنند و جان خود را با آن محزون میسازند. داروی درد خود را از آن میگیرند. هرگاه به آیه‏ای برسند که در آن تشویق است، با علاقه فراوان به آن روی میآورند و چشم جانشان با شوق بسیار در آن خیره میشود و آن را همواره نصب العین خود قرار میدهند و هرگاه به آیه‏ای برسند که در آن بیم و انذار است، گوش و دل را برای شنیدنش باز کرده، فکر میکنند! صدای ناله آتش سوزان دوزخ و به هم خوردن زبانه هایش در گوش جانشان طنین انداز است".(2)
آیات روح بخش قرآن آن چنان با جان و روان و سرشت انسان‏ها مأنوس است که گویا هیچ سخنی دل نشین‏تر و جامع‏تر از شنیدن آیات وجود ندارد و این از معجزه بودن آن حکایت دارد؛ حتی اقوامی که عرب زبان نیستند، حظّ و بهره کافی را از آن میبرند و به طور فطری هدایت میشوند.
خواندن حدّاقل چند آیه در شبانه روز و مطالعه در معنا و تفسیر آن از راه‏های ارتباط با قرآن است.
پی نوشت‏ها:
1. سوره ص (38) آیه 29.
2. نهج البلاغه فیض الاسلام، ص 604، خطبه 184.