پیامبر اسلام(ص) در کدام جنگ شرکت داشت؟

جنگ‌هایی که پیامبر در آن شرکت داشت، نُه جنگ بود: بدر، اُحد، مریسیع، خندق، قریظه، خیبر، فتح مکه، حنین، و طائف.(1)
در سفرهایی که به منظور حمله بر دشمن اقدام می‌شد (که از آن به غزوه تعبیر می‌شود) .
مورخان بیست و هفت غزوه را نام برده‌اند، بدین شرح:
1ـ‌غزوه «وَدّان» معروف به غزوه «أبواء» ماه صفر سال دوم.
2ـ غزوه «بُواط» ربیع الاول سال دوم.
3ـ غزوه «عُشَیْره» جُمادی الأولى سال دوم.
4ـ غزوه «بَدْر أولَى» یعنی غزوه «سَفوان» جُمادی الآخِره سال دوم.
5ـ غزوه «بدر کُبرى» 17 رمضان سال دوم.
6ـ غزوه «بَنِی سُلَیْم» شوّال سال دوم.
7ـ غزوه «بَنِی قَیْنُقاع» شوّال سال دوم.
8ـ غزوه «سَویق» ذی‌الحجّه سال اوّل و دوم.
9ـ غزوه «غَطَفان» یعنی غزوه محرّم سال سوم.
10ـ غزوه «بَحْران» رَبیع الاخر سال سوم.
11ـ غزوه «اُحُد» شوّال سال سوم.
12ـ غزوه «حَمْراء الأَسَد شوّال سال سوم.
13ـ غزوه «بَنِی نَضیر» رَبیع الاوّل سال چهارم.
14ـ غزوه «ذات الرِّقاع» در سرزمین «نَخْل» جُمادی الاُولى سال چهارم.
15ـ غَزوه «بَدْر آخِره»، «بَدْر الْوَعْد»، «بَدْر الصَّفراء» شَعْبان سال چهارم.
16ـ غزوه «دَوْمَة الجَنْدَل» رَبیع الاوّل سال پنجم.
17ـ غزوه «خَنْدَق»، «أحزاب» شوّال سال پنجم.
18ـ غزوه «بَنی قُرَیْظَه» ذی قعده و ذی حجّه سال پنجم.
19ـ غزوه «بَنی لِحْیان»، غزوه «عُسْفان» جُمادی الاولى سال ششم.
20ـ غزوه «ذی قَرَد»، غزوه «غابه»، غزوه «فَزَع» جُمادى الاولى سال ششم.
21ـ غزوه «بَنی الْمُصْطَلِق»، غزوه «مُرَیْسیع» شعبان سال ششم.
22ـ غزوه «حُدَیْبِیّه» ذی قعده سال ششم.
23ـ غزوه «خَیْبَر» محرّم سال هفتم.
غزوه «عُمْرَةُ القَضاء» ذی قعده سال هفتم.
24ـ غزوه «فَتْح مکّه» رمضان سال هشتم.
25ـ غزوه «حُنَیْن» شوّال سال هشتم.
26ـ غزوه «طائف» شوّال سال هشتم.
27ـ غزوه «تَبوک» رَجب سال نهم.(2)
با دقت در این موارد معلوم می‌شود که برخی از این غزوه‌ها به منظور جنگ و یا تاخت بر دشمن صورت نگرفته بود، مانند غزوه حدیبیه که پیامبر زیارت خانه خدا رفته بود، و نیز در برخی از مواردی که برای حمله صورت گرفت، جنگی اتفاق نیفتاد.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
پی‌نوشت‌ها:
1ـ اعیان الشیعه، ج 1، ص 353.
2ـ محمد معین، فرهنگ فارسی، ج 2، ص 2413؛ محمد نصیری، تاریخ تحلیلی اسلام، ص 215؛ محمد ابراهیم آیتی، تاریخ پیامبر اسلام.