آیا همسران پیامبران‏صلی الله وعلیه وآله و ائمه‏علیهم‏السلام، مادران معنوی در بهشتند؟

شاید براساس اطلاق آیه شریفه بتوان گفت همان گونه که اولویت پیامبرصلی الله وعلیه وآله نسبت به مسلمانان را خداوند به طور مطلق تشریع نموده و شامل دنیا و آخرت و کلیه اختیاراتی میشود که انسان نسبت به خویشتن دارد، جمله "و أزواجه أمهاتهم" نیز که در کنار آن قرار داده شده، اطلاق دارد و شامل دنیا و آخرت میشود، مگر این که دلیل خاصی آن را مقید سازد.
ظاهراً این اطلاق با حدیثی که اهل سنت از نبی مکرم‏صلی الله وعلیه وآله نقل نموده‏اند که فرمود: "پیوند هر حسب و نسبی روز قیامت بریده میشود، جز حسب و نسب من" تأیید میشود.(1)
اما با توجه به این که حدیث فوق سند درستی ندارد و اطلاق هم مؤید ندارد، نمیتوان گفت که همسران پیامبرصلی الله وعلیه وآله، مادران روحانی در قیامت و در بهشت هستند، به خصوص به نکته و اصل مهمی که از قرآن مأخوذ است.
یک اصل اساسی از قرآن
قرآن در آیات زیادی یک اصل اساسی را متذکر میشود و آن این که ولایت و پیوند با پیامبران تنها به وسیله ایمان و پیروی از آنان است. بنابراین نزدیک‏ترین افراد به آن‏ها کسانی هستند که از مکتب آنان پیروی میکنند و دشمنان‏شان کسانی هستند که به عهد و میثاق دینی و الهی وفادار نیستند، چه در زمان آنان زندگی کنند یا بعد از آن‏ها، و چه همسر یا فرزندان آنان باشند یا غیر آن‏ها.
در تفسیر مجمع البیان و نورالثقلین از علیعلیه‏السلام نقل شده که: "سزاوارترین مردم به پیامبران آن‏ها هستند که به دستورهای آنان بیش تر از همه عمل میکنند" سپس آیه "ان اولی الناس بابراهیم للذین اتبعوه". را تلاوت‏ (2)کرد و فرمود: "دوست محمدصلی الله وعلیه وآله کسی است که اطاعت فرمان خدا کند، اگر چه نسبش از او دور باشد و دشمن محمدصلی الله وعلیه وآله کسی است که نافرمانی پیشه کند، اگر چه قرابتش با پیامبر نزدیک باشد". (3)
پی نوشت‌ها:
1-علامه محمد حسین طباطبایی، المیزان، ج 15، ص 75.
2-آل‏عمران (3) آیه 68.
3- تفسیر نمونه، ج 2، ص 462.