چگونه حافظه خود را تقویت کنیم؟

عوامل مؤثر در تقویت حافظه یعنى یادگیرى بهتر عبارتند از:
1 - درک صحیح موضوع و خوشایندى آن: شناخت درست موضوع و علاقه‏مند بودن به آن باعث مى‏شود مطالب راحت‏تر به خاطر سپرده شود.
2 - تکرار، کاربرد و نقل آموخته‏ها: تکرار یا مرور ذهنى آموخته‏ها و به کار بستن آن‏ها موجبات تقویت حافظه را فراهم مى‏آورد. تکرار به چند صورت ممکن است:
الف) تکرار ذهنى،
ب) تکرار لفظى،
پ) تکرار نوشتارى،
ت) تکرار تدریسى،
ث) تکرار شنیده‏اى که گفته‏اند درس یک بار، ولى تکرار هزار بار.
3 - تمرکز و دقت به هنگام مطالعه: اگر هنگام به خاطر سپارى، توجه کافى نداشته باشیم، مطالب به صورت ناقص ضبط مى‏شود، در نتیجه هنگام بازیابى دچار مشکل خواهیم شد.
البته تمرکز و دقت زمانى است که انسان سرحال و آماده و مشتاق براى مطالعه باشد.
شخص خواب آلود و کسل نمى‏تواند از تمرکز برخوردار باشد.
4 - معنادار کردن مطالب: یکى از بهترین راه‏ها براى حفظ مطالب، معنا دار کردن آن‏ها است، چون هر چیزى که درک شود، بهتر حفظ مى‏شود. پس قبل از فهمیدن مطلبى، نباید آن را حفظ کنیم.
5 - شاخه بندى کردن مطالب و به تصویر درآوردن آن. اگر مطالب را به صورت اصولى سازمان دهى کنیم، راحت حفظ مى‏کنیم و آسان بازیابى مى‏نماییم.
6 - برخوردارى از آرامش خاطر: هر اندازه شخص از آرامش خاطر بیش‏ترى برخوردار باشد، میزان یادگیرى و قدرت فراگیرى ذهنى او افزایش مى‏یابد.
7 - پرهیز از حفظ مطالب طولانى بدون استراحت: زمانى که مطالب حفظى خیلى طولانى و خسته کننده باشد، از میزان دقت و تمرکز ذهنى فرد کاسته مى‏شود. از این رو پیشنهاد مى‏شود بعد از هر 45 دقیقه مطالعه، ده الى پانزده دقیقه استراحت به عمل آید.
8 - یاد خدا و توکل بر او: توجه به مسائل معنوى، نقش مهمى در آرامش روانى انسان دارد. در حالت آرامش هم بهتر مى‏توان آموخت و هم آسانتر مى‏توان به یاد آورد.
9 - تغذیه مناسب
10 - ورزش و تفریح سالم،
11 - رعایت بهداشت مطالعه مانند نور کافى، رعایت فاصله چشم و کتاب که سى سانتى متر باشد، مطالعه بدون حرکت و غیره‏
12 - انتخاب زمان مناسب: در نشاط صبح گاهى باید کتاب‏هاى مشکل‏تر را که احتیاج به دقت و آمادگى ذهنى بیش‏تر دارد، خواند و کتاب‏هاى سطحى و ساده را به اوقات خستگى و آخر شب گذاشت.
13 - انتخاب مکان مناسب: اگر مکان مطالعه، شلوغ و پر سر و صدا باشد یا خیلى سرد یا گرم باشد، نمى‏توان تمرکز پیدا کرد.
14 - عدم تداخل مطالب: تداخل بین آموخته‏هاى قبلى، فعلى و بعدى، از عوامل مؤثر در کاهش حافظه است. یادگیرى بعدى در یادگیرى قبلى اثر گذاشته، از یادگیرى آن جلوگیرى مى‏کند. تداخل زمانى بیش‏تر وقتى مشهود مى‏شود که دو فعالیت شباهت زیادى به یکدیگر داشته باشند.
15 - استمرار در مطالعه: اگر در سیر مطالعاتى، بریدگى و فاصله طولانى حاصل شود، گذشت زمان همراه با به کار نبردن آموخته‏هاى قبلى، عامل مهم در کاهش حافظه و فراموشى است. پس براى جلوگیرى از آن باید مطالعه مستمر و مداوم باشد.(1)
پى نوشت‏ها:
1 - غلامعلى افروز، چکیده‏اى از روان‏شناسى تربیتى.