با توجه به این که خداوند از هزاران سال پیش، پیامبرانش را معلوم ساخته و در برخى کتب آسمانى وعده حیات و ظهور آنان را داده و ...

پرسش: با توجه به این که خداوند از هزاران سال پیش، پیامبرانش را معلوم ساخته و در برخى کتب آسمانى وعده حیات و ظهور آنان را داده و خواست خدا بود که آنان خوب باشند و همه فضایل را داشته باشند، آیا انبیا در "پاک و خوب بودن" خود نقشى داشته‏اند؟
پاسخ:
از روایات فراوان استفاده مى‏شود که گزینش انسان هایى از هزاران سال پیش به عنوان پیامبر یا امام و بخشش ابزارهاى لازم (علم و عصمت) براى ایفاى کامل مسئولیت‏هاى محوّله و هدایت بشر، براساس ملاک و معیار بوده است.
خداوند با علم نامحدود خود مى‏داند کدام یک از بندگانش با استفاده از اختیار خود، قدر موهبت‏هاى الهى را بیشتر مى‏شناسد و مسئولیت‏هاى ناشى از آن را بهتر از دیدگان انجام مى‏دهد،از این رو آنان را پیشاپیش گزینش کرد و به بشر معرفى نمود.
به دیگر بیان: گزینش آنان و علم و اراده و عصمت خدادادى‏شان، معلول شایستگى‏هاى آنان بوده است، یعنى علم خداوند به این که آنان در شرایط عادى و پیش از عطاى "علم و اراده و عصمت" ویژه، حداکثر ظرفیت استعدادهاى خود را (که در نهاد هر انسانى وجود دارد) در طاعت و بندگى و تقرّب به خدا به کار مى‏گیرند، سبب شده از میان همه انسان‏ها برگزیده شوند: "الله أعلم حیث یجعل رسالته".(1)
در عین حال افاضه آن موهبت‏ها سبب نشد که اختیار از آنان سلب گردد و توان گناه و نافرمانى نداشته باشند. شاهد این مدعا ترک اولى‏ها، بیدارى‏ها و استغفارها و گریه‏هاى آنان و درخواست‏هاى عاجزانه‏شان از خدا است.
بنابراین پیامبران مانند بقیه مردم مکلف بودند و بر اعمالشان ثواب داده مى‏شود، چون (کردارشان اختیار است و در ترک معاصى مجبور نیستند، بلکه مختار هستند، منتهى خدا بینشى به ایشان عطا فرموده که با اختیار خویش دست به کارهاى زشت نمى‏زنند، البته به صورتى که سلب اختیار شود، زیرا بدون اختیار، گناه نکردن هنر نیست، چون هر کس را خدا به زور از کار زشت بازدارد، فضل و برترى ندارد. کمال پیامبران به عنوان یک انسان به این است که با اختیار خود، از گناهان خوددارى مى‏کنند و اوامر خدا را اطاعت مى‏کنند. خداوند به این حقیقت در نهاد انسان‏ها و بلکه به تمام جهان آفرینش، از ازل علم دارد و علم غیبى که خدا دارد، از سرنوشت انسان‏هاى شایسته و پیامبران که با اختیار خود مرتکب گناه نمى‏شوند، آگاه است. کسانى را براى رسالت بر مى‏گزیند که مى‏داند به اختیار خودشان مرتکب معاصى نمى‏شوند.
مددهاى غیبى هم که خدا به انبیا عطا مى‏کند، براساس ضوابطى است، ولى موجب سلب اختیار نمى‏شود. کارهاى زشتى هست که همگى پلیدى آن‏ها را قبول داریم و هیچ وقت قصد انجامش را نمى‏کنیم، ولى مجبور نیستیم. انبیا هم به واسطه علمى که از حقیقت گناهان دارند، پلیدى گناه را چنان مى‏بیند که هیچ وقت هوس ارتکاب آن را نمى‏کنند، ولى مجبور نیستند گذشته از آن که اراده الهى با اختیار انسان منافات ندارد، زیرا در متعلق اراده الهى، اختیار انسان اخذ شده، یعنى خدا اراده کرده است که پیامبران با اختیار خودشان کارهاى خوب را انجام بدهند و از کارهاى بد دورى کنند. (2)
پى‏نوشت‏ها:
1 - اعراف (7) آیه 23.
2 - برگرفته از معارف قرآن (4 و 5) استاد مصباح، ص 162.