آیا این ادعا که پیامبر در ابتداء فقط می خواست قریش را هدایت کند ولی بعد از پیشرفت درکار خود، تصمیم گرفت دعوت خود را به همه ...

پرسش:
آیا این ادعا که پیامبر در ابتداء فقط می خواست قریش را هدایت کند ولی بعد از پیشرفت درکار خود، تصمیم گرفت دعوت خود را به همه ملل عرب وغیر عرب تعمیم دهد، سخن درستی است؟
پاسخ:
این سخن یک تهمت ناجوانمردانه بیش نیست و علاوه بر اینکه هیچ دلیل تاریخی ندارد، با اصول و قرائنی که از آیات اولیه قرآن (که بر پیغمبر اکرم نازل شد) استفاده می‎شود مباینت دارد.
در قرآن مجید آیاتی هست که نزول آنها در مکه و در همان اوایل کار بعثت پیغمبر اسلام بوده و در عین حال جنبه جهانی دارد.
یکی از این آیات، آیه‎ای است در سوره تکویر که از سوره‎های کوچک قرآن است. این سوره از سوره‎های مکیه است که در اوایل بعثت نازل شده است. آن آیه چنین است: «ا اِن هُوَ اِلا ذِکرُ لِلعالَمینَ» (1) [نیست این مگر یک تذکر و بیدار باش برای تمام جهانیان.]
در آیة دیگر که در سورة سبأ است می‎فرماید: « وَما اَرسَلناکَ اِلًا کافًهً لِلناسِ بَشیراً وَ نذیراً وَ لکِنً اَکثَرَ الناسِ لایَعلَمونَ» (2)[تو را نفرستادیم مگر آنکه برای همه مردم بشارت دهنده و باز دارنده باشی ولی بیشتر مردم نادانند.]
نیز در سوره انبیاء می‎فرماید: «وَ لَقَد کَتَبنا فِی الزًبورِ مِن بَعدَ الذًکرِ اَنً الاَرضَ یَرِثُها عِبادِیَ الصَالِحونَ»(3) [و هر آینه نوشتیم در زبور پس از ذکر که «زمین» به بندگان صالح من خواهد رسید.]
نیز در سوره اعراف میفرماید: «یا اَیُهَا الناسُ اِنی رَسولُ اللِهِ اِلَیکُم جَمیعا» (4) [ای مردم، من فرستادة خدایم بر همه شما.]
در قرآن هیچ جا خطابی بصورت «یا اَیُهَا العَرب» یا «یا اَیُهَا القُرَشیون» پیدا نمیکنید. آری، گاهی در برخی از جاها خطاب «یا اَیُهَا الًذینَ آمَنوا» هست که مطلب مربوط به خصوص مؤمنین است که به پیغمبر(ص) گرویده‎اند (ودراین جهت هم فرق نمیکند، مؤمن، از هر قوم و ملتی باشد داخل خطاب هست) وگرنه در موارد دیگر که پای عموم در میان بوده عنوان «یا اَیَهُا الناسُ» آمده است.
یک مطلب دیگر در اینجا هست که مؤید جهانی بودن تعلیمات اسلامی و وسعت نظر این دین است و آن اینکه آیات دیگری در قرآن هست که از مفاد آنها یک نوع «تعزز» و اظهار بی اعتنائی به مردم عرب از نظر قبول دین اسلام استنباط می‎شود. مفاد آن آیات این است که اسلام نیازی به شما ندارد، فرضاً شما اسلام را نپذیرید اقوام دیگری در جهان هستند که آنها از دل و جان اسلام را خواهند پذیرفت. بلکه از مجموع این آیات استنباط می‎شود که قرآن کریم روحیة آن اقوام دیگر را از قوم عرب برای اسلام مناسبتر و آماده‎تر می‎داند این آیات به خوبی جهانی بودن اسلام را می‎رساند؛ چنانکه در سورة انعام می‎فرماید: «فَاِنْ یَکفُرْ بِها هؤُلاءِ فَقَد وَکَّلنا بِها قَوما لَیئسوا بِها بِکافِرینَ» (4) اگر اینان (اعراب) به قرآن کافر شوند همانا ما کسانی را خواهیم گمارد که قدر آن را بدانند و به آن مؤمن باشند.
پی نوشت ها :
1-تکویر/ آیه 27
2-سبأ/28
3-انبیاء/ آیه 105
4-اعراف/آیه 158
5-انعام/آیه 89